You are here: Home Mengenai Laman Ini

Mengenai UIC

E-mail Print PDF

Laman Sumber dan Kandungan Islamik UniSZA atau UIC (UniSZA Islamic Content and Resources) ini adalah sebuah laman web untuk berkongsi maklumat-maklumat Islamik yang didapati dari UniSZA dengan para pengunjung. Kandungannya terdiri samada video khutbah, forum perdana, ceramah, fail audiio, bacaan, artikel serta dokumen-dokumen Islamik yang sesuai.

Semua bahan-bahan dan kandungan adalah hak cipta Universiti Sultan Zainal Abidin kecuali dinyatakan sebaliknya. Tiada mana-mana bahan tersebut boleh diubah, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada Universiti Sultan Zainal Abidin.

Di harap dengan adanya laman web ini, para pengunjung boleh mendapatkan maklumat dengan mudah dan percuma serta lain-lain untuk manfaat bersama.

Nota: Laman ini masih dalam proses pengemaskinian serta pengumpulan bahan-bahan dan akan dikemaskinikan dari semasa ke semasa.