You are here: Home Jadual Sesi Selari

Jadual Sesi Selari

Emel Cetak PDF

Parallel Sessions 1

Saturday 30th November 2013

11.30 AM-12.45 PM

VENUE 1

ISLAMIC FINANCE, BANKING, ASSET MANAGEMENT AND WELFARE IN THE ADMINISTRATION OF ISLAMIC LAWS

(Chairwoman: Mrs. Normadiah Daud)

No

Presenters

Titles of  Paper

1.

Ahmad Jazlan bin Mat Jusoh

(Universiti Sultan Zainal Abdin-UniSZA)

Pematuhan Syariah Dalam Transaksi Atas Talian Syarikat Arthursbooks.com dan MPHOnline.com

2.

Nadhirah Nordin & Mariam Jamilah Mohd Nor

(Universiti Sultan Zainal Abdin-UniSZA)

Unsur Gharar Dalam Kontrak Hadapan dan Kontrak Niaga Hadapan: Analisis Perbandingan

3.

Nadhirah Nordin & Mariam Jamilah Mohd Nor

(Universiti Sultan Zainal Abdin-UniSZA)

Pelaburan Emas Dalam Kalangan Muslim Profesional di Universiti Sultan Zainal Abidin

4.

Abdul Hadi Ismail

(Universiti Sultan Zainal Abdin-UniSZA)

Amalan Pembiayaan Perumahan Secara Musharakah Mutanaqisah di Malaysia: Satu Sorotan

5.

Abdul Hadi Ismail

(Universiti Sultan Zainal Abdin-UniSZA)

Kedinamikan Musharakah Mutanaqisah Dalam Memenuhi Tuntutan Sistem Muamalah Islam Moden

6.

Ahmad Dahlan Salleh, Hayatullah Laluddin (Universiti Kebangsaan Malaysia-UKM) & Abdul Wahid Salleh (Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Konsep Ijtihad Dalam Sistem Ekonomi dan Kewangan Islam

7.

Dr. Hanan Abdul Aziz & Ahmad Abdussalam Abdul Rahman (Universiti Islam Sultan Sharif Ali-UNISSA)

Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah di Negara Brunei Darusslam: Satu Tinjauan Awal

8.

Azman Ab Rahman & Siti Martiah Anwar

(Universiti Sains Islam Malaysia-USIM)

Pemerkasaan Amil Zakat Pemangkin Kepada Keharmonian Asnaf Zakat di Malaysia

9.

Kasimah binti Kamaruddin & Shahrina binti Romli

(Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Prosedur Pengurusan Harta Berwasiat dan Tidak Berwasiat: Satu Analisis

VENUE 2

MAQASID SYARIAH IN ISLAMIC JURISPRUDENCE AND MEDICAL ISSUES

(Chairman: Dr. Zawawi Yusof)

No

Presenters

Titles of Paper

1.

Dr. Ahmad Wifaq Mokhtar

(Universiti Sains Islam Malaysia-USIM)

Maqasid Shariah Menurut Imam al-Shafi’i

2.

Dr. Wan Mohd Yusof Wan Chik, Dr. Anas Mohd Yunus, Wan Saifuldin Wan Hassan, Khiral Anuar Daud & Wan Mohd Aziadi Wan Abdul Jalil (Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Taqnin Fiqh: Pengenalan, Sejarah dan Kepentingan

3.

Mohd Fadzhil Mustafa & Wan Mohd Yusof Wan Chik  (Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Pemikiran Usul Fiqh Dalam Penjanaan Nilai-nilai Integriti Masa Kini

4.

Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar & Dr. Saadan Man (Universiti Malaya-UM)

Teori Bid’ah Dalam Hukum Syara’: Analisis Terhadap Pandangan al-Shatibi (790H)

5.

Berhanundin bin Abdullah, Ahmad Shaharuddin bin Tahar, Wan Saifuldin bin Wan Hassan, Fauzi bin Yusof & Salman bin Amiruddin (Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Amalan Penjagaan Kesihatan Diri  Masyarakat Muslim Terengganu

6.

Siti Khatijah Ismail (Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA), Dr. Ridzwan Ahmad & Prof. Madya Dr. Anisah Abd. Ghani (Universiti Malaya-UM)

Konsep Maslahah  Dalam Keperluan Rawatan Dan Aplikasinya  Dalam Rawatan Materniti

7.

Nor Aina Mhd Khotib, Noor Naemah Abdul Rahman & Shaikh Mohd Saifuddeen  Shaikh Mohd Salleh (Universiti Malaya-UM)

Takrif Dan Penerimaan Konsep Mati Otak Dari Sudut Agama Dan Perubatan

8.

Berhanundin bin Abdullah, Wan Saifuldin bin Wan Hassan, Anas bin Mohd Yunus & Mohd Safri bin Ali (Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Penghayatan Aqidah Sebagai Teras Dalam Rawatan Pesakit

9.

Md Hamzaimi Azrol Md Baharudin & Ahmad Muhyuddin Hj Hassan (Universiti teknologi Malaysia-UTM)

Rawatan Alternatif Bekam: Satu Tinjauan Awal

VENUE 3

TA’SILIYYAH STUDIES ON CONTEMPORARY ISSUES AND KINSHIP IN ISLAM

(Chairman: Dr. Wan Mohd Yusof Wan Chik)

No

Presenters

Titles of Paper

1.

Md Hamzaimi Azrol bin Md Baharudin & Dr. Nasrul Hisyam bin Nor Muhammad

Pengurusan Hotel Halal: Kajian Mengikut Perspektif Islam Dan Masyarakat

2.

Rasinah Ahim

(Universiti Islam Sultan Sharif Ali –UNISSA)

Pendekatan Dakwah Untuk Masyarakat Dusun Dan Murut Di Negara Brunei Darussalam Dalam Persoalan Fiqh Ibadah

3.

Siti Fatimah binti Salleh

(Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Pengambilan Hormon Sintetik Dalam Penyusuan : Kajian Ta’siliyyah

4.

Wan Mohd Khairul Firdaus bin Wan Khairuldin, Wan Khairul Aiman bin Wan Mokhtar, Abdul Malik bin Mohammad (Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Metode Penulisan Syeikh Daud Al-Fatani Dalam Kitab Bughyat Al-Tullab

 

 

5.

Siti Fatimah Salleh & Normadiah Daud (Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Konotasi Ayat Tempoh Penyusuan Menurut Fuqaha’ Dan Mufassirin

6.

Hasanulddin bin Mohd & Zurita binti Mohd Yusoff

(Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Analisa Isu-isu Terpilih dalam Kitab Risalah Fi Bayan Hukm Al-Bay‘ Wa Al-Riba oleh Syeikh Abdul Qadir bin Abdul Rahim  Bukit Bayas Berdasarkan Konsep Maslahah

7.

Noor Naemah Abdul Rahman, Mohd Anuar Ramli, Shaikh Mohd Saifuddeen  Shaikh Mohd Salleh& Muhammad Ikhlas Rosele (Universiti Malaya-UM)

Metode Wasatiyyah Dalam Berfatwa: Kajian Terhadap Nawazil Tibbiyyah

8.

Prof. Dr. Russly Abd Rahman, Prof. Emiritus Dato Dr. Mahmood Zuhdi Hj Ab Majid, Dr. Mohd Anuar Ramli, Mohammad Aizat Jamaludin & Ahmad Faiz Farhan Muhamad Sidek (Universiti Putra Malaysia- UPM)

Citarasa Makanan Halal Yang Baik Dalam Kalangan Masyarakat Melayu-Islam Di Malaysia: Satu Analisis

9.

Zaini  Nasohah &  Abu Suffian Abu Yaziz

(Universiti Kebangsaan Malaysia- UKM)

Pelaksanaan Bahagian Sokongan Keluarga ( Bsk )  Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia: Isu Dan Cabaran

VENUE 4

ISLAMIC CRIMINAL LAWS AND TERRORISME

(Chairman: Dr. Berhanundin Abdullah)

No

Presenters

Titles of Paper

1.

Noraida Harun (Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Penipuan Dalam Urusniaga Tanah: Cabaran dan Penyelesaian Menurut Islam

2.

Muhamad Asyraf Ahmad Termimi, Muhammad Ikhlas Rosele, Khairul Azhar Meerangani, Syamsul Azizul Marinsah, & Mohd Anuar Ramli

(Universiti Malaya-UM)

Jenayah Siber: Pengelasan Di Antara Al-Jaraim Dan Al-Jina’I Menurut Sistem Perundangan Islam

3.

Zanirah Mustafa @ Busu (Universiti Teknologi Mara, UiTM Kelantan) Raja Mohammad Adib Raja Abdul Ghani (Maahad Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat Pulai Chondong, Kelantan)

Sistem Pengurusan Bahagian Penyelidikan Jabatan Agama Johor Dan Peruntukan Undang-Undang Dalam Menangani Kes-Kes Ajaran Sesat Di Johor

4.

Ahmad Farid bin Haji Ibrahim, Noor Anida binti Awang & Nor Asyikin binti Ab Hamid (Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Qisas Penyelesaian Terhadap Jenayah Kecederaan

5.

Dr. Anas bin Mohd Yunus & Dr. Wan Mohd Yusoff bin Wan Chik (Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Fiqh Jihad Dalam Perjuangan Kemerdekaan Tanah Melayu

6.

Abu Bakar Abdullah & Basri Ibrahim (Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Penentangan Rakyat Terengganu Terhadap Inggeris Dan Kerajaan Pada Tahun 1928m Mengikut Perspektif Islam

7.

Tasnim Abdul Rahman, Zuriati Mohd Rashid, Wan Sabri Wan Yusof & Ahmad Nabil Amir (Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Konflik Islam dan Israel di Timur Tengah: Tentangan, Isu dan Penyelesaiannya dalam Karya al-Faruqi

VENUE 5

MAQASID SYARIAH, ISLAMIC FINANCE,  CRIMINAL LAWS AND TA’SILIYYAH STUDIES

(Chairman: Dr. Daud Ismail)

No

Presenters

Titles of Paper

1.

رحمت حكيم (جامعة العلوم الإسلامية ماليزيا)

نظرية الخراج عند يحيى بن آدم والإمام الماوردى ( دراسة مقارنة )

2.

أحمد كسار (الجامعة الإسلامية ببغداد، العراق) وإبراهيم المشهداني (جامعة ملايا بكوالا لمفور)

الإعجاز القرآني في آيات التشريع الجنائي

3.

عادل رجب سعيد التاجوري

الاستنساخ ومدى مشروعيته

4.

محمد فتحي عبد الجليل

(Institut Al-Quran Terengganu-IQT)

المقاصد الشرعية في التشريع الإسلامي

5.

نضال الغطيس (معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية)

ختان الذكور على طريق ختان الإناث: إعادة النظر في ممارسة شائعة

6.

نضال الغطيس (معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية)

الطلاق نظرة جديدة لأحكام فقهية قديم

7.

الدكتور سامر ناجح عبد الله سمارة

(Universiti Sains Islam Malaysia-USIM)

حقوق اليتيم في السنَّة دراسة موضوعية

8.

على محمد محمد ظفير

(Universiti Sains Islam Malaysia-USIM)

مفهوم حسن النية في القانون المدني الليبي والفقة الإسلامي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENUE 6

ISLAMIC FINANCE, TA’SILIYYAH STUDIES, MEDICAL ISSUES, TERRORISM AND ENVIRONMENTAL

(Chairwoman: Dr. Rahimah Embong)

No

Presenters

Titles of Paper

1.

Dr. Uzaimah Ibrahim & Dr. Safinar Saleh

(International Islamic University Malaysia-IIUM)

Application of Principle of “Substnace Over Form” in Islamic Finance in Malaysia: A Case Study on Tabarru’ Contract in Takaful

2.

Ahmad Azrin Adnan

(Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

The Missing in Mesuring Corporate Social Responsibility (CSR) From Islamic Perspective: The Case of Malaysian Islamic Banks

3.

Kadra Ismail

(Universiti Malaya-UM)

Comparison Between Islamic and Conventional Finance in Context of Religion, Risk and Return

4.

Dr. Farah Salwani binti Muda@Ismail

(Universiti Sains Islam Malaysia-USIM)

Should We Not Learn From The Dead?

5.

Ahmad Syukran Bin Baharuddin &Prof. Madya Aminuddin Bin Ruskam

(Universiti Teknologi Malaysia-UTM)

The Role of Biology in Forensic Science in the Preservation of Ad-Dharūriyyāt al-Khamsah (Five Essential Values in Islam)

6.

Zulaipa Ruzulan, Suhaimi Ab Rahman & Mohammad Aizat Jamaluddin

(Universiti Putra Malaysia –UPM)

‘Urf ‘Ilmi  (Scientific ‘Urf) Approaches In Determining The Halalness Of Food Related  Issues

7.

Siti Martiah Anwar

(Universiti Sains Islam Malaysia-USIM)

Genocide In The World’s History:   An Outlook From The Islamic Perspective

8.

Sofia Hayati Yusoff, Md Salleh Hassan, Mohd Nizam Osman, Ezhar Tamam (Universiti Putra Malaysia-UPM) & Fauziah Hassan (Universiti Sains Islam Malaysia-USIM)

The Framing Analysis Of Time And The Economist

On The Coverage Of Islam/Muslims And Terrorism

9.

Sharifah Zubaidah Syed Abdul Kader (International Islamic University Malaysia-IIUM)

Islam And Environmental Conservation

10.

Zainol Bidin, Farah Mastura Noor Azman & Mohd Zainudin Othman

(Universiti Utara Malaysia-UUM)

Using Theory Of Reasoned Action To Explain Intention To Pay Zakat On Saving

11.

Prof. Datin Dr. Che Ilina Che Isahak, Dr. Ahmad Wifaq Mokhtar, Dr. Ahmad Najib Bin Azmi, Dr. Irwan Bin Mohd Subri, Dr. Hamza Abed Al-Karim, Dr. Rosliza Ghazali, Dr. Maizatul Azma Masri, Dr. Azman Ab Rahman, Dr. Wan Abdul Fattah Wan Ismail,Umar Mukhtar bin Mohd Noor (Universiti Sains Islam Malaysia-USIM)

Construction Of Model Maqasid Shariah Principles In Modern Medical Treatment: Separation Of Brain Death Treatment And Euthanasia Case

VENUE 7

CONFLICT IN JURISPRUDENCE

(Chairman: Mr. Wan Hishamuddin Wan Jusoh)

No

Presenters

Titles of Paper

1.

Kamarudin Ahmad (Universiti Utara Malaysia-UUM)

Analisis Peranan Mufti-Fatwa dalam memperkasakan umat Islam di Negeri Kedah Berdasarkan Enakmen No 6 Mufti dan Fatwa 2008

2.

Prof. Madya Dr. Md. Amin Haji Abdul Rahman al-Jarumi (Kolej Universiti Insaniah-KUIN)

Menyempurnakan Hak Tanpa Melalui Proses Peradilan Di Mahkamah Dari Perspektif Syariat Islam

3.

Prof Madya Dr. Khadijah binti Mohd Khambali @ Hambali & Hajah Sri Rahayu binti Haji Dollah

(Universiti Malaya-UM)

Kedudukan Taubat Dalam Perlaksanaan Hukuman Dari Perspektif Islam Dan Kristian

4.

Noor ‘Ashikin Hamid, Prof. Dr Fachri Bey Jamaris Shariffah Nuridah Aishah binti Syed Nong Mohamad dan Mursidin

(Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Kesalahan Khalwat Dalam Kalangan Remaja Di Malaysia: Kajian Perbandingan Dengan Acheh, Indonesia

5.

Rina Fakhizan Mohd Sukri

(POLISAS)

Pentadbiran Harta Pusaka Kecil Orang Islam Di Malaysia: Kajian Kes Tertangguh Di Negeri Kelantan

6.

PM Dr Aminuddin Ruskam al-Dawamy

(Universiti Teknologi Malaysia-UTM)

Sikap Ahli Politik Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Islam Di Malaysia

7.

Mohd Safri Ali, Wan Hishamudin Wan Jusoh,

Mohd Shahril Othman, Berhanundin Abdullah & Basri Ibrahim

(Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Cabaran Pelaksanaan Hukum Syariat Dalam Masyarakat Kontemporari Islam Di Malaysia

VENUE 8

ISLAMIC ASSET MANAGEMENT

(Chairman : Mr. Mohd Faizul Azmi)

No

Presenters

Titles of Paper

1.

Mohamad Zaki Razaly, Mohd Zainodin Mustaffa, Mohd Asyadi Redzuan,  Shahrinizam Mansor, Nurufatinah Umar (Universiti Teknologi MARA-UiTM Cawangan Johor)

Isu Kutipan Zakat Perniagaan Di Negeri Johor:  Kajian Di Majlis Agama Islam Negeri Johor (MAIJ)

2.

Azman Bin Ab Rahman

(Universiti Sains Islam Malaysia-USIM)

Signifikan Program Usahawan Asnaf Oleh Institusi Zakat Dalam Menginterpretasikan Keharmonian Ummah

3.

Azman Ab Rahman & Siti Martiah Anwar

(Universiti Sains Islam Malaysia-USIM)

Pemerkasaan Amil Zakat Pemangkin Kepada Keharmonian Asnaf Di Malaysia

4.

Dr Jasni Sulong  (Universiti Sains Malaysia-USM)

& Mohd Marbawi Taha (Universiti Teknologi MARA-UiTM Cawangan Pulau Pinang)

Isu-Isu Dalam Pemilikan Tanah Bersama Di Malaysia :  Kajian Dari Perspektif Islam

5.

Mohd Ali bin Mohd Yusuf & Prof. Madya Dr. Basri bin Ibrahim (Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Sumber Pengetahuan Ilmu Faraid Di Kalangan Masyarakat Islam  Di Pulau Duyong, Kuala Terengganu

6.

Abdul Halim Bin Awang @ Sulong(Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Tanah  Pusaka Dan Tanah Wakaf Cap Zuriat Sungai Mengkuang

7.

Abdul Halim Bin Awang @ Sulong(Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Dakwaan Penerima Manfaat Wakaf Zuriat Konsesi Chenderong Terhadap Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu- Satu Analisa Hukum

Parallel Sessions 2

SUNDAY 1st DECEMBER 2013

2.00 PM – 3.30 PM

 

VENUE 1

TA’SILIYYAH STUDIES, CRIMINAL LAWS, ENVIRONMENTAL CONSERVATION

AND ISLAMIC FINANCE

(Chairman: Mr. Hasanulddin Mohd)

No

Presenters

Titles of Paper

1.

Nurbazla Ismail (Universiti Kebangsaan Malaysia-UKM)

Perspektif Hakim Syarie Terhadap Hukuman Perintah Khidmat Masyarakat Di Mahkamah Syariah, Malaysia

2.

 

Affendi Ismail

(Universiti Teknologi MARA-UITM, Kelantan)

Kefahaman Pengurusan Sisa Pepejal Berasaskan Islam Dan Hubungannya Dengan Sikap Dan Amalan Masyarakat Islam Kelantan

3.

Zurita Binti Mohd Yusoff (Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA), Prof Madya Dr Abdul Karim Ali (Universiti Malaya-UM) & Hasanulddin Bin Mohd (Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Pemikiran Fiqh Kontemporari Dalam Kitab Al-Kifāyah  Karangan Syeikh Abdul Malik Bin Abdullah (Tok Pulau Manis Terengganu)

4.

Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Hj. Abdullah, & Mohd Anuar Ramli (Universiti Malaya-UM)

Pembayaran Zakat Institusi Keangan Islam: Kajian Awal

5.

Ahmad Faizol Ismail

(Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Isu-isu Forex Atas Talian: Suatu Pengenalan

6.

Muhammad Ikhlas Rosele, Luqman Hj. Abdullah, & Mohd Anuar Ramli (Universiti Malaya-UM)

Pembayaran Zakat Institusi Keangan Islam: Kajian Awal

7.

Mohd Shukri Hanapi &Wan Norhaniza Wan Hasan (Universiti Sains Malaysia-USM)

Paradigma Tauhid: Kedudukan Dan Implikasi Dalam Pencorakan Indeks Pembangunan

8.

Normadiah Daud

(Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Hak Dan Kewajipan Penyusuan Susu Ibu Berdasarkan Kepada Ayat 233 Surah Al Baqarah

9.

Wan Hishamudin Wan Jusoh, Mohd Safri Ali & Mohd Shahril Othman

(Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Pemikiran Al-Ghazzali Mengenai Kaedah Amar Makruf Nahi Mungkar Terhadap Pemerintah Dalam Kitab Al-Amr Bi Al-Ma’ruf Wa Al-Nahy ‘An Al-Munkar

10.

Ahmad Dahlan bin Salleh (Universiti Kebangsaan Malaysia-UKM), Zulazhan bin Ab. Halim & Abdul Wahid bin Salleh (Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Kesan Huruf Wāu Cataf Dalam Istinbāt Hukum Fiqah

11.

Mohd A’Tarahim bin Mohd Razali , Abdillah Hisyam bin Abd Wahab  & Mohd Faiz Hakimi bin Mat Idris (Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Hubungan Riwayat Hafs Dengan Mazhab Shafie : Satu Analisa

 

 

VENUE 2

CRIMINAL LAWS, CONFLICTS IN JURISPRUDENCE, HUMAN RIGHTS AND ASSET MANAGEMENT

( Chairman : Mr Mohd Hafis Amat Simin)

No

Presenters

Titles of Paper

1.

Dr. Nasimah Hussin & Dr. Majdah Zawawi

(International Islamic University Malaysia-IIUM)

The Application of “Avoidance of Hudud due to Shubhah” as a Mechanism in Ensuring Justice in the Determination of Punishment in Islamic Criminal Law

2.

Assoc. Prof. Dr. Syed Ahmad Shihabuddin Abdurrahman Alsagoff

(International Islamic University Malaysia-IIUM)

Victim Compensation, Qisas, Diyah

3.

Mansur Isa Yelwa

(International Islamic University Malaysia-IIUM)

Law Reform In Contemporary Muslim World: A Comparative Study Of The Practice And Legal Framework Of Polygamy In Selected Jurisdictions

4.

Mohd Badrol Awang

(Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

The Doctrine of Separation of Powers and its Relationship with the Concept of independence of Judiciary in Islam

5.

Aminuddin bin Mustafa, Mohd Lotpi bin Mohd Yusob & Mohd Badrol bin Awang

(Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Defence Of Duress In Criminal Law: A Comparative Analysis Between Malaysian And Islamic Law Approach

6.

Nik Salida Suhaila Nik Saleh

(Universiti Sains Islam Malaysia-USIM)

Rights As ‘Product’ In The International And Islamic Human Rights Instruments: Gendered Or Neutral?

7.

Rahimah Embong,  Zaiton Mustafa & Shamilati

(Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

An Integrative Pedagogical Approach For The Transformation Of Islamic Education

8.

Huzaifa Aliyu Jangebe

(International Islamic University Malaysia-IIUM)

The Role Of Muslim Scholars In Conserving African Historiography 9th To 15thcentury: Al-Masudi, Ibn Khaldun And Ibn Battuta As A Models

9.

Zuhairah Ariff Abd Ghadas, Halyani Hassan,

M.Abdurrahman Sadique  and Nasarudin Abdul Rahman (International Islamic University Malaysia-IIUM)

“Islamic Corporation” The Attributes Of Shariah Compliance Business Entity

VENUE 3

CRIMINAL LAWS, ASSET MANAGEMENT, CONFLICTS IN JURISPRUDENCE AND KINSHIP

(Chairman: Mr. Azli Fairuz Laki)

No

Presenters

Titles of Paper

1.

الدكتور عبد السلام إسماعيل أوناغن (مجموعة نور الاستثمارية دبي الإمارات العربية المتحدة) والسيد ميكائيل عبد السلام (جامعة العلوم الإسلامية الماليزية- USIM)

إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية: دراسة أصولية

2.

Abdullahi Sadullahi Hamad

جامعة العلوم الإسلامية الماليزية) -USIM)

القرائن الحديثة حكمها ودورها في إثبات حكم القضائي

3.

Ahmad Abubakar Tijjani

(International Islamic University Malaysia-IIUM)

الجناية في القوانين الإسلامي

4.

Daud Ismail, Asyraf Hj Ab Rahman &Razi Yaakob

(Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

مجتمع تشام في كمبوديا: نظرة عامة في الإطار الاجتماعي والاقتصادي

5.

Nik Norazeah bt Nik Azman & Raja Hazirah bt Raja Sulaiman (Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

التخلص من المواليد في ماليزيا: المشاكل والحلول من منظور الفقه الإسلامي والقانون الماليزي

6.

د. البهلول محمد حسين سالم (عضو هيئة تدريس بجامعة الجبل الغربي، ليبيا)

الأسرة في الإسلام

7.

Dr. Amir Ismail Daud (International Islamic University Malaysia-IIUM)

دور الإسلام في توجيه حقوق وواجبات الأسرة: دراسة حديثية تحليلية

VENUE 4

ASSET MANAGEMENT, HUMAN RIGHTS, GENDER AND TERRORISME

(Chairman : Mr. Ahmad Tirmizi Taha)

No

Presenters

Titles of Paper

1.

الأستاذ الدكتور سعيد محمد إسماعيل الصاوي (جامعة السلطان الشريف علي الإسلامية، بسلطنة بروناي دار السلام

المشكلة الاقتصادية وعلاجها بين الإسلام والنظم الوضعية

2.

الأستاذ الدكتور طه حميد حسن العنبكي

(الجامعة المستنصرية بغداد العراق)

الحقوق السياسية في الإسلام

3.

Dr.Taj Afsar Abdullah Khan (International Islamic University Islamabad Pakistan)

الإسلام والحقوق الإنسانية

4.

آدم محمد مصطفى (الجدكاوي)

(الجامعة الإسلامية العالمية- ماليزيا)

مفهوم حقوق الإنسان في السنة: دراسة تأصيلية

5.

سيتي سعدية بنت شفيق وفاطمة بنت شكور

(جامعة السلطان زين العابدين)

مفهوم السعادة عند الإمام فخرالدين الرازي : دراسة نحليلية

6.

الدكتور أحمد ضياء الدين حسين (جامعة اليرموك بالأردن)

الاسلام والجنس

7.

د. بدر بن محمد المعيقل (المملكة العربية السعودية، سكاكا الجوف السعودية)

الإرهاب في الاسلام بين ألم الاسباب وأمل الاهداف

8.

عثمان بن إبراهيم غُرغُدو والدكتور/ محمد صبري بن زكريـا

(International Islamic University Malaysia-IIUM)

مخاطر السيولة المصرفية ودور الرهن في إدارتها لدى المصارف الإسلامية

VENUE 5

ISLAM AND HUMAN RIGHTS

(Chairwoman: Dr. Sharifah Norshah Bani Syed Bidin)

No

Presenters

Titles of Paper

1.

Normila Noruddin, Rahimah Embong, Nik Murshidah Nik Din, Mohd Taufiq Abdul Talib, Ab. Aziz Sulaiman, Raja Hazirah Raja Sulaiman & Noor Anida Awang

(Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Transformasi Pendidikan Berteraskan Nilai Melalui Program Pembangunan Sahsiah Bersepadu Islam

2.

Noor Anida Awang, Normila Noruddin,  Nik Murshidah Nik Din, Mohd Taufiq Abdul Talib, Zaiton Mustafa, Rahimah Embong

(Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Teknik Role Play Dalam Kaedah Pengajaran Komunikasi Bahasa Arab Di Universiti Sultan Zainal Abidin

3.

Mohamad Zaidin Mat @ Mohamad

(Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Konsep Dialog Peradaban:  Antara Perspektif Islam Dan Barat

4.

Najihah Abdul Wahid

(Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Isu-isu Syiah Dalam Ungkapan Puisi Imam Al-Shafi’i R.H.M.

5.

Khairul Azhar Meerangani, Syamsul Azizul Marinsah, Muhamad Asyraf Ahmad Termimi, Muhammad Ikhlas Rosele & Rahimin Affandi Abdul Rahim (Universiti Malaya-UM)

Hak Asasi Bukan Muslim Di Malaysia: Analisis Isu Terpilih

6.

Norazmi Anas (Kolej Poly-Tech MARA, Kampus Cawangan Kuantan), Prof. Madya Dr. Engku Ahmad Zaki Engku Alwi & Dr. Hudzari Haji Razali (Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Konsep Bioetika: Tahap Pengetahuan dan Kefahaman Pelajar Integrasi (Pengajian Islam & Bioteknologi) IPTA Malaysia

7.

Berhanundin bin Abdullah, Azli Fairuz bin Laki & Zawawi bin Yusoff

(Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Pendekatan Gerak Kerja Kebajikan Dalam Dakwah Kepada Masyarakat Pribumi Sabah Dan Sarawak

8.

Nor Amin Sayani Bin Zainal

(Institut Kemahiran Mara & UiTM, Skudai)

Keperluan Komunikasi Dakwah Dalam Menyampaikan Pesan-pesan Dakwah Kepada Golongan Muda

VENUE 6

HUMAN RIGHTS AND GENDER ISSUES

(Chairwoman: Dr. Nadhirah Nordin)

No

Presenters

Titles of Paper

1.

Siti Adawiyah Yusuf

(Universiti Teknologi Malaysia -UTM)

Faktor Dan Kesan Facebook Dalam Interaksi Sosial Remaja

2.

Ab. Hamid Ali, Prof Madya Dr.Fadzli Adam, Prof Dr. Wan Solihin Wong & Prof Wan Abd Aziz W. Mohd Amin (Universiti Malaysia Terengganu-UMT)

Penggunaan Internet  Sebagai Medium Agama Dari Perspektif Islam

3.

Mohd Sufian bin Moktar, Dr. Wan Mohd Yusof bin Wan Chik, Dr. Mohd Fadzhil bin Mustafa & Wan Saifuddin bin Wan Hassan

(Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Pengundian Dalam Sistem Demokrasi:  Sorotan Dari Perspektif Bay‘Ah

4.

Azyyati Binti Mohd Nazim Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA), Fariza Bt. Md. Sham& Salasiah Hanim Hamjah (Universiti Kebangsaan Malaysia-UKM)

Pendekatan Ngo Wanita Islam Dalam Menangani Remaja Berisiko Di Kuala Terengganu

5.

Mohamad Zaki Razaly & Shahrinizam Bin Mansor

(Universiti Teknologi MARA, UITM Cawangan Johor)

Peranan Wanita Dalam Pengimarahan Masjid Sebagai Platform Dakwah Di Uitm Cawangan Johor: Realiti Dan Cabaran

6.

Dr Lilly Suzana Shamsu

(Universiti Islam Sultan Sharif Ali-UNISSA)

Hadith Berbuat Baik kepada Wanita:  Menyuluh Huraian, Permasalahan dan Penyelesaian

7.

Dr. Abdul Qadir Umar Usman Al-Hamidy & Prof.Madya Dr. Muhammad Mustaqim Mohd. Zarif (Universiti Sains Islam Malaysia-USIM)

Kesetaraan Gender Dalam Islam

VENUE 7

GENDER ISSUES AND KINSHIP IN ISLAM

(Chairman: Mr. Ahmad Farid Ibrahim)

No

Presenters

Titles of Paper

1.

Norhidayah Bt Md Saleh & Zuliza Bt Mohd Kusrin (Universiti Kebangsaan Malaysia-UKM)

Hak Perundangan Dan Bantuan Terhadap Ibu Tunggal Muslim Di Malaysia

2.

Dr. Fakhrul Adabi Abdul Kadir, Nur Shahidah Paad & Mohd Nawawi Abd.Ghapar

(Universiti Malaya-UM)

Salah Laku Remaja Dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Islam

3.

Norhana binti Ahad

(Universiti Malaya-UM)

Hak Seksual & Reproduktif Dalam Perancangan Keluarga Di Malaysia : Satu Sorotan Awal

4.

Abdul Halim bin Zulkifli & Noraini binti Omar

(Universiti Teknologi Malaysia-UTM)

Penceraian Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor 2003: Satu Tinjauan

5.

Norizan binti Abdul Ghani, Nur Hidayat bin Jamalludin & Wan Mohd. Yusof bin Wan Chik

(Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Hukuman Dalam Mendidik Anak-Anak: Sudut Pandang Kakitangan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS)

6.

Farah Safura binti Muhammad

(Universiti Teknologi Malaysia-UTM)

Isu Pentadbiran Dan Pengurusan Kes Penceraian Di Mahkamah Syariah

7.

Syh Noorul Madihah Binti Syed Husin, Tg Fatimah Muliana Binti Tg Muda & Siti Fatimah Binti Salleh (Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Pengaplikasian Hak Ibu Bapa Oleh Anak-Anak: Kajian Dalam Kalangan Warga Orang Kurang Upaya Penglihatan

VENUE 8

ISLAMIC ASSET MANAGEMENT

(Chairman: Mr. Mohd Rahim Arifin)

No

Presenters

Titles of Paper

1.

Wan Anisah Endut & Zahri Hamat (Universiti Sains Malaysia-USM)

Taksiran Zakat Saham Tidak Patuh Syariah Di Malaysia

2.

Afriyanto, Dr Resali Bin Hasan

(Universiti Sains Islam Malaysia-USIM)

Perspektif Usia Pewasiat  Menurut Perundang-Undangan Indonesia

3.

Mohd Farihal Osman, Asjad Mohamed

(Universiti Utara Malaysia-UUM)

Pengurusan Perbendaharaan Menurut Perspektif Syariah: Satu Kajian Terhadap  Institusi Baitulmal

4.

Mahadi bin Mohammad, Wan Mohd Khairul Firdaus bin Wan Khairuldin, Engku Ahmad Tajuddin bin Engku Ali, Daud Ismail, Syed Mohd Azmi bin Syed Omar & Syahirah Salwa binti Md Harun (Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Pengkategorian Asnaf Zakat Bagi Pelajar  Oleh Institusi-Institusi Agihan Zakat Malaysia

5.

Azman Ab Rahman, Mohamad Yazis Ali Basah,

Mohammad Noorizzuddin Nooh, Mahdhir Abdullah

(Universiti Sains Islam Malaysia-USIM)

Pengurusan Institusi Zakat Dalam Perlaksanaan Program Usahawan Asnaf Di Malaysia

6.

Syed Mohd Azmi bin Syed Ab. Rahman, Ahmad Tirmizi bin Taha, Dr. Engku Ahmad Tajuddin bin Engku Ali & Zaharah Salwati binti Baba

(Universiti Sultan Zainal Abidin-UniSZA)

Pemerkasaan Golongan Mu’alaf  Melalui Institusi Zakat Di Terengganu