You are here: Home Penyertaan

Penyertaan

Emel Cetak PDF

Penyertaan dibuka kepada :

  • Golongan profesional
  • Ahli akademik
  • Alim ulama
  • Pengamal undang-undang
  • Pemain industri berkaitan
  • Jabatan/badan/institusi kerajaan dan swasta
  • Penyelidik/pengkaji
  • Pelajar
  • Masyarakat awam