jata  Official Portal of Sultan Zainal Abidin University, Terengganu, Malaysia

ANNOUNCEMENTS

 • bengkel1
 • nlp
 • FBIM
 • UPU
 • INTER
 • UNICEL
 • FK
 • BOSS MUDA
 • E-WASTE
 • IUCEL
 • UniSZA 2

NEWS

CORPORATE VIDEO

 • Home

TERENGGANU DIALECT

Ambek

Ambil (BM), Take (English)
เอา (Thai) Ambil (Indonesia)

Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim kerana hendak memakan (atau mengambil) sebahagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya).

(Al-Baqarah 2:188)

FACT & FIGURES

Student Total
 • Undergraduate
 • Local Graduate
 • International Graduate

9642
1235
595

Staff  
 • Academic
 • Non Academic
775
1299

Date obtained on : 23 / 11 / 2017