• Utama

MAJLIS BERBUKA PUASA FAKULTI PERUBATAN 2017

fb1117 Jun 2017 (Sabtu) – Fakulti Perubatan, UniSZA telah menganjurkan program berbuka puasa bersama staf dan pelajar bertempat di kampus perubatan. Tujuan program ini diadakan adalah untuk mengeratkan hubungan silaturahim di antara staf dan para pelajar fakulti perubatan.

Program ini telah dihadiri oleh Y. Brs. Prof. Dr. Nordin bin Simbak, Dekan Fakult Perubatan, Timbalan-Timbalan Dekan, Ketua-ketua Pusat Pengajian, Pelajar-pelajar Perubatan dan Pembedahan, Sains Kejururawatan dan Asasi Sains Perubatan serta staf-staf Fakulti Perubatan UniSZA. Antara pengisian program adalah Ceramah Ramadhan oleh Penceramah Jemputan, Solat Sunat Terawih berjamaah dan Gerai makanan yang disediakan oleh pensyarah dan para pelajar.

Keunikan majlis berbuka puasa ini adalah setiap pensyarah telah menyediakan juadah berbuka puasa mengikut negara masing-masing seperti masakan timur arab, masakan vietnam, masakan melayu tempatan dan banyak lagi. Lebih unik lagi, setiap juadah yang disediakan adalah hasil air tangan pensyarah dan pelajar fakulti perubatan.

Secara keseluruhannya, program tersebut telah mewujudkan platfom kerjasama yang sangat baik antara warga Fakulti Perubatan UniSZA.

 fp33 fp22

Cetak E-mel

PRODUK FRIT UNTUK ANAK ISTIMEWA RAMADAN

frit11Kuala Nerus : Satu majlis ringkas penyerahan dua buah produk rekaan pelajar teknologi pembuatan Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi (FRIT) Universiti Sultan Zainal Abidin(UniSZA) telah diadakan pada 21 Jun 2017 bertempat di Pusat Dalam Komuniti (PDK) GONG Badak.

Tujuan utama adalah untuk membantu anak-anak istimewa menjalani kehidupan harian dan meningkatkan ransangan otot-otot mereka.Inisiatif ini diambil setelah mendapat maklum balas yang diberikan oleh guru di PDK dan keluarga pelatih.

Mereka menzahirkan rasa bersyukur dan amat gembira kerana produk ini sedikit sebanyak dapat membantu menguruskan keperluan harian mereka. Dua buah produk tersebut adalah Sit Rep Chair dan Reflexology Chair Desk. Produk ini adalah antara enam buah produk yang telah dihasilkan oleh pelajar semester empat Ijazah Sarjana Muda Teknologi Pembuatan (Reka Bentuk Produk) melalui mata pelajaran Pembangunan Reka Bentuk Produk (MTM 24504).

Seramai dua belas orang pelajar telah memilih untuk membangunkan produk khusus kepada anak-anak istimewa di PDK Batu Rakit, Gong Badak dan Seberang Takir. Empat buah produk lagi akan diserahkan setelah menjalani proses penambahbaikan. Majlis penyerahan ini telah disempurnakan oleh Dr.Roslan Awang Pensyarah FRIT yang mengendalikan mata pelajaran tersebut. Harapan mereka agar usaha murni ini dapat diteruskan dan dikembangkan lagi kepada PDK di seluruh negeri Terengganu.

Justeru, bagi merealisasikan hasrat ini, satu jawatan kuasa akan ditubuhkan di FRIT untuk menjadikan pembangunan produk khusus kepada anak-anak istimewa di PDK dapat dijayakan. Amanah dan tanggungjawab yang akan dilaksanakan ini amat sesuai dengan slogan UniSZA sebagai sebuah universiti komuniti. 

frit22 frit33

Cetak E-mel

200 KAKITANGAN WANITA UniSZA HADIR SEMINAR KEIBUBAPAAN

Kuala Nerus: Seramai 200 kakitangan wanita Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) menghadiri Seminar Motivasi Keibubapaan yang disampaikan oleh isteri kepada Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti (LPU) iaitu Datin Noridah Yangman.

Seminar yang merupakan cetusan idea Briged Jeneral Prof. Emeritus Datuk Dr. Kamaruddin Hussain itu adalah sempena meraikan kaum wanita dan memberikan penghargaan serta pengiktirafan kepada semua wanita khususnya di UniSZA.

Seminar itu juga bertujuan untuk mewujudkan satu wadah bagi semua kaum wanita terutama di UniSZA untuk memperolehi ilmu pengetahuan dan perkongsian berkenaan isu-isu terdekat dan siginifikan dengan wanita dan kaum ibu.

Selain itu, itu memberi kesedaran kepada semua bawah pentingnya wanita dalam menjadi tulang belakang kepada pembangunan keluarga, bangsa dan negara.

Seminar anjuran Pusat Komunikasi Korporat (PKK) itu bermula pada jam 9 pagi dan berakhir pada jam 1 petang.

Cetak E-mel

BENGKEL PEMBANGUNAN PAPANCERITA MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC) UniSZA 2017

mooc2Pusat Kualiti Akademik & e-Pembelajaran (AQeL) Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) telah menganjurkan Bengkel Pembangunan Papancerita Massive Open Online Course (MOOC) UniSZA pada 14 hingga 15 Jun 2017, bertempat di Dewan Panca Delima AQeL, Kampus Gong Badak, UniSZA. Bengkel ini dikendalikan oleh panel jemputan AQeL iaitu En. Mohd Sufian bin Mat Deris dari Fakulti Informatik dan Komputeran. Seramai 20 orang peserta yang merupakan pembangun MOOC 2017 yang dilantik telah hadir untuk memberi komitmen dalam membangunkan kursus-kursus yang akan ditawarkan dalam bentuk MOOC. Objektif bengkel ini diadakan bertujuan untuk merangka pelan pembangunan sebelas (11) kursus MOOC serta menyediakan papancerita pembangunan kursus MOOC bagi tahun 2017. Antara kursus yang bakal dibangunkan secara MOOC pada tahun 2017 adalah seperti yang tertera dibawah:

Bil Kursus MOOC Fakulti/PTj
1. Al-Tasawwuf al-mukaran Fakulti Pengajian Kontemporari Islam
2. Workshop Technology Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi
3. Public Speaking Fakulti Bahasa dan Komunikasi
4. Research Methodology
5. Fiqah Perubatan Fakulti Perubatan
6. Tadabbur Al-Quran Pusat Islam
7. Pra Perkahwinan
8. Pengurusan Penyembelihan
9. Pengurusan Jenazah
10. Kursus Bahasa Al-Quran Pusat Pendidikan Berterusan
11 Quality Assurance In Diagnostic Radiography Fakulti Sains Kesihatan

Perlaksanaan bengkel ini adalah sangat penting untuk memenuhi Lonjakan 9 iaitu Pembelajaran dalam talian secara global bagi Pelan Pembangunan pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015- 2025.  Diharapkan, bengkel ini dapat membantu pembangun MOOC 2017 UniSZA.

mooc1 mooc3

Cetak E-mel

BENGKEL PELAKSANAAN PELAN STRATEGIK UniSZA 2017

th22Pusat Perancangan Strategik dan Pengurusan Kualiti (SPaQM) telah berjaya mengadakan Bengkel Pelaksanaan Pelan Strategik UniSZA 2017 pada 25 Mei 2017 yang lalu bertempat di TH Hotel & Convention Centre, Terengganu. Bengkel ini telah dihadiri oleh Ketua Pusat Tanggungjawab (KPTj) serta wakil daripada Pusat Tanggungjawab (PTj).

Bengkel ini juga telah diserikan lagi dengan kehadiran Naib Canselor UniSZA, Profesor Dato’ Dr. Ahmad Zubaidi bin A. Latif. Penganjuran bengkel ini adalah bertujuan untuk memuktamadkan definisi operasi, sasaran 2017 serta pelan tindakan 2017 bagi memenuhi keperluan Pelan Strategik UniSZA 2017-2025.

Selain itu, setiap Ketua Elemen telah membentangkan definisi operasi, sasaran 2017 serta pelan tindakan 2017 masing-masing semasa bengkel ini berlangsung. Berikut adalah elemen yang terdapat dalam Pelan Strategik UniSZA 2017-2025;

  1. Kecemerlangan Akademik
  2. Kecemerlangan Penyelidikan
  3. Graduan Holistik
  4. Kesohoran Global
  5. Penerapan Nilai Islam
  6. Khidmat Komuniti
  7. Bakat
  8. Kewangan
  9. Governans
  10. Prasarana

Untuk makluman, brosur Pelan Strategik UniSZA 2017-2025 telah diedarkan kepada warga UniSZA pada Majlis Syarahan Tahunan Naib Canselor dan Sambutan Hari Pekerja Peringkat UniSZA Tahun 2017, 02 Mei 2017 yang lalu.

th11 th33

Cetak E-mel

Lebih banyak artikel...