• Utama

PRODUK FRIT UNTUK ANAK ISTIMEWA RAMADAN

frit11Kuala Nerus : Satu majlis ringkas penyerahan dua buah produk rekaan pelajar teknologi pembuatan Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi (FRIT) Universiti Sultan Zainal Abidin(UniSZA) telah diadakan pada 21 Jun 2017 bertempat di Pusat Dalam Komuniti (PDK) GONG Badak.

Tujuan utama adalah untuk membantu anak-anak istimewa menjalani kehidupan harian dan meningkatkan ransangan otot-otot mereka.Inisiatif ini diambil setelah mendapat maklum balas yang diberikan oleh guru di PDK dan keluarga pelatih.

Mereka menzahirkan rasa bersyukur dan amat gembira kerana produk ini sedikit sebanyak dapat membantu menguruskan keperluan harian mereka. Dua buah produk tersebut adalah Sit Rep Chair dan Reflexology Chair Desk. Produk ini adalah antara enam buah produk yang telah dihasilkan oleh pelajar semester empat Ijazah Sarjana Muda Teknologi Pembuatan (Reka Bentuk Produk) melalui mata pelajaran Pembangunan Reka Bentuk Produk (MTM 24504).

Seramai dua belas orang pelajar telah memilih untuk membangunkan produk khusus kepada anak-anak istimewa di PDK Batu Rakit, Gong Badak dan Seberang Takir. Empat buah produk lagi akan diserahkan setelah menjalani proses penambahbaikan. Majlis penyerahan ini telah disempurnakan oleh Dr.Roslan Awang Pensyarah FRIT yang mengendalikan mata pelajaran tersebut. Harapan mereka agar usaha murni ini dapat diteruskan dan dikembangkan lagi kepada PDK di seluruh negeri Terengganu.

Justeru, bagi merealisasikan hasrat ini, satu jawatan kuasa akan ditubuhkan di FRIT untuk menjadikan pembangunan produk khusus kepada anak-anak istimewa di PDK dapat dijayakan. Amanah dan tanggungjawab yang akan dilaksanakan ini amat sesuai dengan slogan UniSZA sebagai sebuah universiti komuniti. 

frit22 frit33

CetakE-mel

200 KAKITANGAN WANITA UniSZA HADIR SEMINAR KEIBUBAPAAN

Kuala Nerus: Seramai 200 kakitangan wanita Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) menghadiri Seminar Motivasi Keibubapaan yang disampaikan oleh isteri kepada Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti (LPU) iaitu Datin Noridah Yangman.

Seminar yang merupakan cetusan idea Briged Jeneral Prof. Emeritus Datuk Dr. Kamaruddin Hussain itu adalah sempena meraikan kaum wanita dan memberikan penghargaan serta pengiktirafan kepada semua wanita khususnya di UniSZA.

Seminar itu juga bertujuan untuk mewujudkan satu wadah bagi semua kaum wanita terutama di UniSZA untuk memperolehi ilmu pengetahuan dan perkongsian berkenaan isu-isu terdekat dan siginifikan dengan wanita dan kaum ibu.

Selain itu, itu memberi kesedaran kepada semua bawah pentingnya wanita dalam menjadi tulang belakang kepada pembangunan keluarga, bangsa dan negara.

Seminar anjuran Pusat Komunikasi Korporat (PKK) itu bermula pada jam 9 pagi dan berakhir pada jam 1 petang.

CetakE-mel

BENGKEL PEMBANGUNAN PAPANCERITA MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC) UniSZA 2017

mooc2Pusat Kualiti Akademik & e-Pembelajaran (AQeL) Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) telah menganjurkan Bengkel Pembangunan Papancerita Massive Open Online Course (MOOC) UniSZA pada 14 hingga 15 Jun 2017, bertempat di Dewan Panca Delima AQeL, Kampus Gong Badak, UniSZA. Bengkel ini dikendalikan oleh panel jemputan AQeL iaitu En. Mohd Sufian bin Mat Deris dari Fakulti Informatik dan Komputeran. Seramai 20 orang peserta yang merupakan pembangun MOOC 2017 yang dilantik telah hadir untuk memberi komitmen dalam membangunkan kursus-kursus yang akan ditawarkan dalam bentuk MOOC. Objektif bengkel ini diadakan bertujuan untuk merangka pelan pembangunan sebelas (11) kursus MOOC serta menyediakan papancerita pembangunan kursus MOOC bagi tahun 2017. Antara kursus yang bakal dibangunkan secara MOOC pada tahun 2017 adalah seperti yang tertera dibawah:

Bil Kursus MOOC Fakulti/PTj
1. Al-Tasawwuf al-mukaran Fakulti Pengajian Kontemporari Islam
2. Workshop Technology Fakulti Reka Bentuk Inovatif dan Teknologi
3. Public Speaking Fakulti Bahasa dan Komunikasi
4. Research Methodology
5. Fiqah Perubatan Fakulti Perubatan
6. Tadabbur Al-Quran Pusat Islam
7. Pra Perkahwinan
8. Pengurusan Penyembelihan
9. Pengurusan Jenazah
10. Kursus Bahasa Al-Quran Pusat Pendidikan Berterusan
11 Quality Assurance In Diagnostic Radiography Fakulti Sains Kesihatan

Perlaksanaan bengkel ini adalah sangat penting untuk memenuhi Lonjakan 9 iaitu Pembelajaran dalam talian secara global bagi Pelan Pembangunan pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) 2015- 2025.  Diharapkan, bengkel ini dapat membantu pembangun MOOC 2017 UniSZA.

mooc1 mooc3

CetakE-mel

BENGKEL PELAKSANAAN PELAN STRATEGIK UniSZA 2017

th22Pusat Perancangan Strategik dan Pengurusan Kualiti (SPaQM) telah berjaya mengadakan Bengkel Pelaksanaan Pelan Strategik UniSZA 2017 pada 25 Mei 2017 yang lalu bertempat di TH Hotel & Convention Centre, Terengganu. Bengkel ini telah dihadiri oleh Ketua Pusat Tanggungjawab (KPTj) serta wakil daripada Pusat Tanggungjawab (PTj).

Bengkel ini juga telah diserikan lagi dengan kehadiran Naib Canselor UniSZA, Profesor Dato’ Dr. Ahmad Zubaidi bin A. Latif. Penganjuran bengkel ini adalah bertujuan untuk memuktamadkan definisi operasi, sasaran 2017 serta pelan tindakan 2017 bagi memenuhi keperluan Pelan Strategik UniSZA 2017-2025.

Selain itu, setiap Ketua Elemen telah membentangkan definisi operasi, sasaran 2017 serta pelan tindakan 2017 masing-masing semasa bengkel ini berlangsung. Berikut adalah elemen yang terdapat dalam Pelan Strategik UniSZA 2017-2025;

  1. Kecemerlangan Akademik
  2. Kecemerlangan Penyelidikan
  3. Graduan Holistik
  4. Kesohoran Global
  5. Penerapan Nilai Islam
  6. Khidmat Komuniti
  7. Bakat
  8. Kewangan
  9. Governans
  10. Prasarana

Untuk makluman, brosur Pelan Strategik UniSZA 2017-2025 telah diedarkan kepada warga UniSZA pada Majlis Syarahan Tahunan Naib Canselor dan Sambutan Hari Pekerja Peringkat UniSZA Tahun 2017, 02 Mei 2017 yang lalu.

th11 th33

CetakE-mel

PELAJAR SISWAZAH FSK MENANG 2 HADIAH DI HEALTH SCIENCES SYMPOSIUM 2017

afikah1Pelajar siswazah Fakulti Sains Kesihatan (FSK), Nor Afiqah Binti Ahmad Nasrulddin yang sedang mengikuti pengajian Sarjana Sains (pengkhususan: Amalan Farmasi) telah berjaya mengharumkan nama UniSZA menerusi 2 buah hadiah yang digondol sewaktu menyertai Health Sciences Symposium 2017 pada 25 Mei 2017 baru-baru ini.

Simposium sehari yang diadakan di Universiti Sains Malaysia (USM) Kampus Kesihatan, Kubang Kerian, Kelantan itu telah disertai hampir 80 orang peserta yang kebanyakannya terdiri daripada pelajar-pelajar siswazah dari universiti-universiti awam tempatan termasuklah USM, UKM dan UTHM.

Penuntut siswazah yang baharu dalam semester pertama ini telah memenangi hadiah tempat ke-3 untuk pembentangan lisan dalam kategori Wellness dengan menyampaikan kertas kerja bertajuk Symptoms of Craving And Withdrawal Among Drug Addicts Undergoing An Islamic Therapy (Inabah). Sebuah lagi kemenangan juga adalah menerusi hadiah tempat ke-3 yang dipersembahkan dalam bentuk pembentangan poster dengan tajuk Drug Use And Health Status of Drug Misusers: An Insight Into Participants of Inabah Programme.

Selain itu, Afiqah turut membentangkan 2 buah lagi kertas kerja hasil kajian rintis beliau, masing-masing melalui sesi poster dan sesi lisan mengenai Relationships Between Cognitive Impairment, Knowledge And Attitude Among Drug Misusers Undergoing An Islamic Therapy In Malaysia serta Psychosocial Profiles Among Drug Addicts Undergoing Islamic-Based Inabah Programme In Kelantan, Malaysia. Hadiah-hadiah telah disampaikan oleh Timbalan Dekan, Pusat Pengajian Sains Kesihatan USM.

Afiqah juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ahli projek, sahabat seperjuangan dan pihak-pihak yang konsisten memotivasi dan menyokong projek penyelidikan dan pengajian beliau selama ini. Projek induk tersebut dibiayai oleh geran SRGS bertajuk Integrasi Data Klinikal Dan Kualiti Hidup Terapi Inabah Untuk Pembangunan Model Sokongan Keputusan Berkomputer Berasaskan Teknik Neural Network Bagi Penagihan Dadah.

Antara pedoman yang sering menjadi pegangan beliau ialah tekun berusaha, tidak mudah putus asa dan sentiasa berdisiplin serta berfikiran positif. Semoga kejayaan Afiqah ini akan menjadi suntikan perangsang kepada pelajar-pelajar lain yang sedang mengikuti pengajian siswazah untuk meneruskan kecemerlangan penyelidikan di UniSZA.

afikah2

CetakE-mel

Lebih banyak artikel...