Aktiviti Lepas

Penukaran nama UniSZA Kampus Kota kepada Kampus Perubatan

Dimaklumkan bahawa Mesyuarat Lembaga Pengarah UniSZA Bil. 5/2014 telah bersetuju nama Kampus Kota ditukarkan kepada Kampus Perubatan. 
Sehubungan dengan itu, sebarang urusan rasmi termasuk surat-menyurat berkaitan hendaklah menggunakan alamat baharu seperti berikut: Universiti Sultan Zainal Abidin, Kampus Perubatan, Jalan Sultan Mahmud, 20400 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman. Penggunaan nama ini adalah berkuat kuasa serta merta. Semoga perkara ini berada dalam perhatian tuan/puan selanjutnya. Sekian, terima kasih.

Print Email