• Utama

Ijazah Sarjana Muda

 Fakulti Pengajian Kontemporari Islam

 • Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin) dengan kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Syariah) dengan kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Dakwah) dengan kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Dengan Kaunseling dengan kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Al-Quran & Al-Sunnah (Qiraat) dengan kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (Antropologi dan Dakwah) dengan kepujian

Fakulti Pengurusan Perniagaan & Perakaunan

 • Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan Islam) dengan kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Risiko & Takaful) dengan kepujian

Fakulti Undang-Undang & Hubungan Antarabangsa

 • Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dengan kepujian

Fakulti Informatik & Komputeran

 • Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian) dengan kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Rangkaian Komputer) dengan kepujian

Fakulti Bahasa & Komunikasi

 • Ijazah Sarjana Muda Bahasa Inggeris dengan kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab dengan kepujian

Fakulti Reka Bentuk & Teknologi Kejuruteraan

 • Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk Perindustrian dengan Kepujian

Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan

 • Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan
 • Ijazah Sarjana Muda Dietetik dengan Kepujian

Fakulti Pertanian, Bioteknologi & Sains Makanan

 • Ijazah Sarjana Muda Bioteknologi Pertanian dengan kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Produksi dan Kesihatan Haiwan dengan kepujian
 • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Makanan dengan Kepujian

Cetak E-mel