• Home
  • Info
  • Visi, Misi, Moto, Nilai Teras & Nic

Visi, Misi, Moto, Nilai Teras & Nic

VISI

Universiti Pilihan Dunia.

MISI

Menzahirkan insan holistik melalui kecemerlangan akademik.

MOTO

Ilmu Demi Faedah Insan
(Knowledge for the Benefit of Humanity)

NILAI TERAS

i. Beretika dan berakhlak
ii. Kompeten dan berkemahiran
iii. Profesional
iv. Permuafakatan 
v. Kreatif dan inovatif
vi. Fokus pelanggan
vii. Kebertanggungjawaban
vii. Kecaknaan dan kekitaan 
ix. Kebolehpercayaan

NIC

Peradaban Insan, Perubatan Kejituan, Sains, Teknologi, Pengurusan dan Teknokeusahawanan

*Kelulusan Mesyuarat Khas Lembaga Pengarah UniSZA Bil.5/2017, 19 September 2017

Print Email