Lawatan Semakan Keserakanan (Peer Review) PSPTN

Memaklumkan bahawa Pejabat Pengurusan Program (PMO), Kementerian Pengajian Tinggi  akan mengadakan Lawatan Semakan Keserakanan (Peer Review) PSPTN ke  Universiti Darul Iman Malaysia (UDM) sepertimana ketetapan berikut:


16 NOVEMBER 2009

08.00 am - 08.30 am    :    Ketibaan para jemputan

08.30 am........................:    Aluan Naib Canselor UDM
...............................................Y. Bhg. Dato’ Prof. Dr. Alias bin Daud

..........................................:    Taklimat ringkas  ketua iPMO UDM
...............................................Y. Bhg. Prof. Dr Mohd Afandi bin Muhamad

..........................................:    Taklimat/ penerangan oleh ketua panel PR
...............................................Y. Bhg. Prof. Dato’ Dr. Muhamad bin Muda

09.00 am - 10.00 am    :    Diskusi /Semakan Dokumen (Aktiviti Bil. 1 sehingga 5)

10.00 am - 10.30 am    :    Minum pagi

10.30 am - 01.00 pm    :    Sambungan Diskusi /Semakan Dokumen

01.00 pm - 02.00 pm    :    Rehat/ Makan Tengahari

02.00 pm - 05.00 pm    :    Sambungan Diskusi /Semakan Dokumen

05.00 pm........   ...  .........:    Minum petang / Bersurai


17 NOVEMBER 2009

08.00 am - 08.30 am    :    Ketibaan para jemputan

08.30 am - 10.00 am    :    Diskusi /Semakan Dokumen (Aktiviti Bil. 6 sehingga 8)

10.00 am - 10.30 am    :    Minum pagi

10.30 am - 12.00 pm    :    Penyediaan Dapatan Semakan

12.00 pm - 01.00 pm    :    Pembentangan Lisan Dapatan Semakan kepada IPTA

01.00 pm - 02.00 pm    :    Rehat/ Makan Tengahari

02.00 pm - 04.00 pm    :    Penyediaan Laporan Hasil Semakan Keserakanan

04.00 pm.........   .  ..........:    Minum petang / Bersurai

 


Panel Semakan Keserakanan
1) Y.Bhg. Prof. Dato’ Dr. Muhamad Muda
2) Encik Ghazally Spahat
3) Puan Noor Khalidah binti Md. Khalid

Setiausaha
Puan Kahartini Abdul RahmanSekian, harap maklum.

Cetak