• Utama
  • Pentadbiran
  • Ketua Pusat Tanggungjawab

Ketua Pusat Tanggungjawab


Pendaftar
Pejabat Pendaftar

Encik Ismail bin Musa


Bendahari
Pejabat Bendahari

Puan Shakimah binti Endut


Penasihat Undang-Undang

Dr. Mohd Badrol bin Awang (Menjalankan fungsi)


Pengarah 
Pejabat Kampus Besut
Profesor Dr. Mohd Nordin bin Abdul Rahman


Ketua Pustakawan 
Perpustakaan UniSZA 
Puan Norulhuda binti Makhtar (Menjalankan tugas)


Ketua
Unit Audit Dalam UniSZA

Encik Baharin bin Salim

Pengarah 

Pusat Komunikasi Korporat dan Pengurusan Perhubungan
Ahmad Termizi Bin Ab Aziz


Pengarah
Pusat Perancangan Strategik dan Pengurusan Kualiti 
Profesor Madya Dr. Engku Fadzli Hasan bin Syed Abdullah

Pengarah 
Pusat Pengurusan Penjanaan Pendapatan dan Pelaburan
Profesor Dr. Ahmad Shukri bin Yazid


Pengarah 
Pejabat Wakaf dan Endowmen
Prof. Madya Dr. Engku Muhammad Tajuddin bin Eng. Ali

Pengarah 
Pusat Pembangunan Hospital UniSZA
Dr. Nik Ahmad Shaiffudin bin Nik Him


Pengarah 

Pusat Pengurusan Bakat dan Latihan UniSZA
Profesor Dr. Mohd Afandi bin Muhamad

Pengarah 
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 
Lt Kol (B) Azwadi bin Jamian


Pengarah 
Pusat Pengurusan Kecemerlangan dan Inovasi Akademik 
Profesor Dr. Harmy bin Mohamed Yusoff

Pengarah 
Pusat Asasi Sains dan Perubatan
Prof. Madya Dr. Sharifah Wajihah Wafa binti Syed Saadun Tarek Wafa

Pengarah 
Pusat Pengurusan Harta Benda
Ir. Hj. Mohd Yasim bin A. Ghani

Pengarah 
Pusat Pengurusan Kecemerlangan dan Inkubator Penyelidikan
Profesor Madya Dr. Aryati binti Ahmad


Pengarah
Etika Penyelidikan Manusia UniSZA (UHREC)
-


Pengarah
Penerbit UniSZA
Dr. Wan Hishamuddin bin Wan Jusoh (Menjalankan tugas)


Pengarah 

Pusat Pengurusan Infostruktur dan Rangkaian
Dr. Khalid bin Awang

Pengarah 

Pengurusan Makmal Berpusat
Dr. Azman bin Azid


Pengarah 
Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur
Profesor Madya Dr. Hafizan bin Juhair

Pengarah 
Institut Penyelidikan Produk dan Ketamadunan Melayu Islam
Profesor Dr. Fadzli bin Adam


Pengarah 
Kolej Kediaman dan Kesihatan Pelajar
Profesor Madya Dr. Mohd Shafiee bin Hamzah

Pengarah 
Pusat Islam
Encik Ahmad bin Othman


Pengarah 
Pusat Alumni, Keusahawanan dan Jaringan Industri
Dr. Roslan bin Awang

Pengarah 
Pusat Pembangunan Holistik Pelajar
Dr. Abdullah bin Ibrahim


Pengarah
Pusat Sukan dan Rekreasi
Encik Riduan bin Arof


Pengarah
Kesenian dan Warisan
Dr. Muhamad Fazli bin Ahmad

 
Pengarah
Pusat Antarabangsa
En. Cornelius Anuar Abdullah Mc Afee
   
   
   

Cetak E-mel