• Utama
  • Pentadbiran
  • Ketua Pusat Tanggungjawab

Ketua Pusat Tanggungjawab


Pendaftar
Pejabat Pendaftar

Encik Ismail bin Ahmad


Bendahari
Pejabat Bendahari

Puan Shakimah binti Endut


Penasihat Undang-Undang
(Menjalankan fungsi)

Profesor Dr. Zuhairah Ariff binti Abd. Ghadas


Pengarah 
Pejabat Kampus Besut
Profesor Dr. Mohd Nordin bin Abdul Rahman


Ketua Pustakawan 
Perpustakaan UniSZA 
Puan Norulhuda binti Makhtar (Menjalankan tugas)


Ketua
Unit Audit Dalam UniSZA

Encik Baharin bin Salim

Pengarah 

Pusat Komunikasi Korporat & Pengurusan Perhubungan
Encik Ismail bin Musa


Pengarah
Pusat Perancangan Strategik & Pengurusan Kualiti & Risiko
Profesor Madya Dr. Engku Fadzli Hasan bin Syed Abdullah

Pengarah 
Pusat Pengurusan Penjanaan Pendapatan & Pelaburan
Profesor Dr. Ahmad Shukri bin Yazid


Pengarah 
Pejabat Wakaf & Endowmen
Profesor Madya Dr. Ahmad Azrin bin Adnan

Pengarah 
Pusat Pembangunan Hospital UniSZA
Dr. Nik Ahmad Shaiffudin bin Nik Him


Pengarah 

Pusat Pengurusan Bakat & Latihan UniSZA
Profesor Dr. Mohd Afandi bin Muhamad

Pengarah 
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 
Encik Hasbullah bin Ismail


Pengarah 
Pusat Pengurusan Kecemerlangan Akademik & Pengantarabangsaan
Profesor Dr. Harmy bin Mohamed Yusoff

Pengarah 
Pusat Asasi Sains & Perubatan
Profesor Madya Dr. Salwani binti Ismail


Pengarah 
Pusat Pengurusan Harta Benda
Ir. Hj. Mohd Yasim bin A. Ghani

Pengarah 
Pusat Pengurusan Kecemerlangan & Inkubator Penyelidikan
Profesor Madya Ts. Dr. Saiful Bahri bin Mohamed


Pengarah
Etika Penyelidikan Manusia UniSZA (UHREC)
-


Pengarah
Penerbit UniSZA
-


Pengarah 

Pusat Pengurusan Infostruktur & Rangkaian
Encik Khalid bin Awang

Pengarah 

Pengurusan Makmal Berpusat
-


Pengarah 
Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur
Profesor Madya Dr. Hafizan bin Juhair

Pengarah 
Institut Penyelidikan Produk & Ketamadunan Melayu Islam
Profesor Dr. Fadzli bin Adam


Pengarah 
Kolej Kediaman & Kesihatan Pelajar
Profesor Madya Dr. Mohd Shafiee bin Hamzah

Pengarah 
Pusat Islam
Profesor Madya Dr. Lazim bin Omar


Pengarah 
Pusat Alumni, Keusahawanan & Jaringan Industri
Dr. Roslan bin Awang

Pengarah 
Pusat Pembangunan Holistik Pelajar
Dr. Abdullah bin Ibrahim


Pengarah
Pusat Sukan & Rekreasi
Encik Riduan bin Arof


Pengarah
Kesenian & Warisan
Dr. Muhamad Fazli bin Ahmad

 
   
   
   

Cetak E-mel