Senat Universiti EDIT

PENGERUSI 

nc
Prof. Dato’ Dr. Ahmad Zubaidi bin A. Latif
Naib Canselor
  

AHLI - AHLI

tncaa  
Prof. Dr. Mahadzirah binti Mohamad
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
tncpinew
 Prof. Ir. Dr. R. Badlishah bin Ahmad
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

-
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Prof. Dr. Ahmad Shukri bin Yazid
Penolong Naib Canselor (Penjanaan Pendapatan dan Pengkomersialan)
tembila1
Prof. Madya Dr. Khamsah Suryati binti Mohd

 Pengarah Kampus Besut (Menjalankan Tugas)
undang2
Prof. Dr. Zuhairah Ariff binti Abd Ghadas
 
Dekan Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa/Penasihat Undang-Undang
fb1
Prof. Dr. Nordin bin Simbak

 Dekan Fakulti Perubatan
fp1
Prof. Dr. Ab. Fatah bin Ab. Rahman

 Dekan Fakulti Farmasi
fk11
 Prof. Dr. Sakinah Binti Harith
Dekan Fakulti Sains Kesihatan

Prof. Dr. Azizah binti Endut
Dekan Fakulti Rekabentuk Inovatif dan Teknologi

 Prof. Madya Dr. Wan Norhayate binti Wan Daud
Dekan Fakulti Ekonomi dan Sains Pengurusan

 Prof. Dr. Wan Abd Aziz bin Wan Mohd Amin
Dekan Fakulti Sains Sosial Gunaan

Prof. Madya Dr. Khamsah Suryati binti Mohd

Dekan Fakulti Biosumber dan Industri Makanan / Pengarah Kampus Besut (menjalankan tugas)

 Prof. Dr. Abdul Hakim bin Abdullah
Dekan Fakulti Pengajian Kontemporari Islam
fbk1
 Prof. Madya Dr. Zulazhan bin Abd. Halim
Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi
fit1
 Prof. Madya Dr. Syadiah Nor binti Wan Shamsuddin
Dekan Fakulti Informatik dan Komputeran
ramlee1
Prof. Dr. Ramle bin Abdullah

Dekan Fakulti Pengajian Umum dan Pendidikan Lanjutan 
pnc1
 Prof. Dr. Mohd Afandi bin Muhamad
Penolong Naib Canselor (Penjanaan Pendapatan dan Pengkomersilan)
eseri1
 Prof. Madya Dr. Hafizan bin Juahir
Pengarah Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur
TandaSoal
 Prof. Dr. Tengku Mohamad Ariff bin R. Hussin
Pengarah Institut Pembangunan (Kesihatan) Masyarakat
rmic2  
Prof. Madya Dr. Saiful Bahri bin Mohamed
Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan,Inovasi dan Pengkomersilan
aqel3
Dr. Sharifah Wajihah Wafa binti Syed Saadun Tarek Wafa

 Pengarah Pusat Kualiti Akademik dan e-Pembelajaran
asasi
 Prof. Madya Dr. Salwani binti Ismail
Pengarah Pusat Asasi Sains dan Perubatan UniSZA
TandaSoal
 Prof. Dr. Abdul Manaf bin Ali 
Pengarah Institut Agrobioteknologi

Prof. Dr. Col (B) Wan Pauzi bin Wan Ibrahim
Fakulti Perubatan

Prof. Datin Dr. Norsiah binti Ahmad
Fakulti Ekonomi dan Sains Pengurusan 

Prof. Dr. Lua Pei Lin
Fakulti Farmasi

Prof. Madya Dr. Engku Fadzli Hasan B. Syed Abdullah
Pengarah Pusat Perancangan Strategik dan Pengurusan Kualiti

Encik Cornelius Anuar Abdullah Ac Afee
Pengarah Antarabangsa

pps1
 Prof. Dr. Mustafa bin Mamat
Dekan Pusat Pengajian Siswazah

Prof. Madya Dr. Hasbullah bin Muhammad
Fakulti Biosumber dan Industri Makanan

Prof. Madya Dr. Nalini A/P Arumugam
Fakulti Biosumber dan Industri Makanan

ptm1  
Prof. Dr. Mohd Nordin bin Abdul Rahman
Pengarah Pusat Teknologi Maklumat
inspire1
 Prof. Dr. Fadzli bin Adam
Pengarah Institut Penyelidikan Produk dan Ketamadunan Melayu Islam

Prof. Madya Dr. Engku Fadzli Hasan B. Syed Abdullah

Pengarah Pusat Perancangan Strategik dan Pengurusan Kualiti

Prof. Dr. Zuhairah Ariff binti Abd Ghadas

Penasihat Undang-Undang
pendaftarnewckgu
Encik Ismail bin Ahmad

Pendaftar
bendaharikaksha1
Puan Hajjah Shakimah binti Endut

Bendahari
pustaka1
Puan Rohani binti Othman

Ketua Pustakawan

 
-Ketua Bahagian Pengurusan Akademik

Print Email