Mace Introduction

CokmarNewPengenalan Cokmar

Cokmar dari segi sejarahnya adalah merupakan alat senjata yang diubah fungsi dan bentuknya menjadi simbol kebesaran dan kuasa. Menurut sejarah penganugerahan ijazah sesebuah universiti, cokmar dijadikan simbol kebesaran dan kuasa di dalam istiadat konvokesyen. Cokmar ini juga menandakan kuasa Canselor sebagai ketua universiti.
Di dalam mereka cadang cokmar Universiti Sultan Zainal Abidin (Dahulu dikenali Universiti Darul Iman Malaysia) ini, banyak pertimbangan telah dibuat seperti persoalan konsep keilmuan, falsafah dan sejarah institusi pendidikan itu sendiri mahupun persekitarannya.

Rasional / Konsep Reka Bentuk

Keseluruhannya konsep reka bentuk cokmar menggabungkan unsur-unsur kontemporari, tradisional dan juga unsur-unsur keislaman menerusi penggunaan serta gabungan bahan baru, pengolahan bentuk serta penerapan motif seni tradisional setempat.
Cokmar yang dihias dengan motif bunga bakawali menunjukkan hasrat universiti ini untuk terus berkembang maju dengan penyebaran ilmu pengetahuan di samping menjunjung nilai tradisi.
Penggunaan bahan akrilik cerah (clear acrylic) pada bahagian paling atas serta pada hujung cokmar adalah bagi menggambarkan konsep keterbukaan dan ketelusan pentadbiran yang diamalkan oleh universiti.
Bahagian atas cokmar yang menyokong bebola akrilik dalam bentuk bertingkat adalah bagi melambangkan 5 rukun Islam serta dikaitkan juga dengan singgahsana kesultanan Terengganu. Kemasan saduran emas yang dikenakan pada bahagian ini memperlihatkan keagungan agama Islam serta lambang kedaulatan kesultanan.
Potongan-potongan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah : 30, surah Ali-Imram:190 dan surah Al-Baqarah : 269 digunakan pada bahagian utama cokmar. Penggunaan ayat-ayat ini selaras dengan Visi Universiti Sultan Zainal Abidin untuk melahirkan pemimpin yang dapat merealisasikan tanggungjawab sebagai khalifah yang bijak mengurus, merancang, mentadbir dan mampu membuat keputusan yang betul.
Selain dari itu,selaras dengan usaha yang digembleng oleh Universiti Sultan Zainal Abidin iaitu mengasuh pemikiran, memperkayakan ilmu, memupuk budaya tinggi menerusi penyelidikan serta inovasi dan menyuburkan akhlak yang luhur di kalangan para pelajarnya.
Reka bentuk cokmar pula terbahagi tiga bahagian utama ; Memperlihatkan kewujudan penawaran tiga peringkat pengajian universiti, iaitu ijazah pertama, sarjana dan kedoktoran. Terdapat 3 bahagian yang disadur emas serta penggunaan susunan tiga kepingan logam tebal bagi melambangkan tiga kampus utama Universiti Sultan Zainal Abidin; Kampus Kota, Kampus Gong Badak dan Kampus Besut dan tiga bidang utama pengajian :
•    Kesihatan Bersekutu
•    Ilmu Islam
•    Pertanian Bioteknologi


Ciri-ciri istimewa lain yang terdapat pada reka bentuk cokmar ini ialah bagi tujuan memudahkan penyimpanan serta kerja mengilap (Polishing) ianya dapat diceraikan (dismantle) kepada lapan bahagian. Dari segi konsep rekaan pula, ianya membawa erti kepelbagaian untuk manfaat manusiawi.
Reka bentuk cokmar ini mempamerkan ketepatan atau accuracy (precision in design) melalui penggunaan teknik Spinning, Lathe Work serta Photo Etching.
Cokmar2

Print Email