Head of Responsibility Center

pnc1
Penolong Naib Canselor 
(Perancangan Strategik & Pengurusan Kualiti) 
Profesor Dr. Mohd Afandi bin Muhamed
fesp
Penolong Naib Canselor
(Penjanaan Pendapatan & Pengkomersilan) 
Profesor Dr. Ahmad Shukri bin Yazid
ptm1
Pengarah 
Pusat Teknologi Maklumat 
Profesor Dr. Mohd Nordin bin Abdul Rahman
jpp1
Pengarah 
Jabatan Pengurusan Pembangunan 
Ir. Hj. Mohd Yasim bin A. Ghani

pustaka1
Ketua Pustakawan 
Perpustakaan UniSZA 
Puan Rohani binti Othman

rmic2
Pengarah
Pusat Pengurusan Penyelidikan, Inovasi & Pengkomersilan 
Prof. Madya Dr. Saiful Bahri bin Mohamed
cicc11
Pengarah 
Pusat Komunikasi Korporat 
Dr. Mutia Sobihah binti Abd Halim
AnuarMcafee1
Pengarah
Pusat Antarabangsa
Encik Cornelius Anuar Abdullah Mc Afee
aqel3
Pengarah 
Pusat Kualiti Akademik & e-Pembelajaran 
Dr. Sharifah Wajihah Wafa binti Syed Saadun Tarek Wafa
TandaSoal
Pengarah 
Pusat Perancangan Strategik & Pengurusan Kualiti 
Prof. Madya Dr. Engku Fadzli Hasan bin Syed Abdullah
tembila1
Pengarah 
Pejabat Pengarah Kampus Besut 
Prof. Madya Dr. Khamsah Suryati binti Mohd
tncpi
Pengarah 
Penerbit UniSZA 
Profesor Dr. Noor Aini binti Yusof
inspire1
Pengarah 
Institut Penyelidikan Produk & Ketamadunan Melayu Islam 
Profesor Dr. Fadzli bin Adam
eseri1
Pengarah 
Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur 
Profesor Madya Dr. Hafizan bin Juahir
manaf1
Pengarah 
Institut Agrobioteknologi
Profesor Dr. Abdul Manaf bin Ali
TengkuArif1
Pengarah 
Institut Pembangunan (Kesihatan) Masyarakat 
Profesor Dr. Tengku Mohammad Ariff bin R. Hussin
cicnet
Pengarah 
Pusat Pengurusan Penjanaan Pendapatan & Pengkomersilan 
Profesor Madya Dr. Fakhrul Anwar bin Zainol
TandaSoal
Pengarah 
Jabatan Keselamatan 
Encik Hasbullah bin Ismail
bpa1
Ketua
Bahagian Pengurusan Akademik 
Encik Muzafar bin Mohd Din
TandaSoal
Pengarah 
Pusat Jaringan Industri & Masyarakat
Encik Syed Mohd Azmi bin Syed Ab. Rahman
TandaSoal
Pengarah 
Kolej Kediaman UniSZA 
Dr. Muhamad Zaid bin Ismail
TandaSoal
Pengarah 
Pusat Islam UniSZA 
Prof. Madya Dr. Lazim bin Omar 
usahawanan1
Pengarah 
Pusat Keusahawanan & Kebolehpasaran Pelajar 
Dr. Wan Amalina binti Wan Abdullah @ Wan Muda
TandaSoal
Pengarah 
Pusat Pembangunan Holistik Pelajar 
Dr. Abdullah bin Ibrahim 
ps1
Pengarah 
Pusat Sukan & Rekreasi 
Encik Riduan bin Mohamed Arof
psw1
Pengarah 
Pusat Kesenian & Warisan 
Profesor Madya Sahar Sa'di bin Hashim
asasi
Pengarah 
Pusat Asasi Sains & Perubatan UniSZA 
Profesor Madya Dr. Salwani binti Ismail
uad1
Ketua 
Unit Audit Dalam 
Encik Baharin bin Salim @ Abdullah
TandaSoal
Ketua 

Pusat Kesihatan Pelajar 
Dr. Aminuddin bin Abdul Rahman
cce1
Pengarah 
Pusat Pendidikan Berterusan 
Dr. Mohd Adzim Khalili bin Rohin
ukl1
Penyelaras 
Metro UniSZA@KL  
Encik Mohamad Muhaymein bin Ahmed Zawawi
NikSaifuddin1
Pengarah 
Pusat Pembangunan Hospital Universiti 
Dr. Nik Ahmad Shaiffudin bin Nik Him
wakaf1
Pengarah 
Pejabat Wakaf dan Infaq UniSZA 
Prof. Madya Dr. Ahmad Azrin bin Adnan

agropolis1  
Pengarah

Pusat Pengurusan Ladang
Dr. Abd Jamil bin Zakaria

TandaSoal
Pengarah 
UniSZA Digital Hub
Prof. Madya Dr. Mokhairi bin Makhtar

 

Print