• Home
  • Adminstration
  • University Senate

University Senate

CHAIRMAN

Untitled 1
Prof. Dato’ Dr. Hassan Basri bin Awang Mat Dahan
Vice Chancellor
  

MEMBERS

ProfKamarulSyukri1  
Prof. Dr. Kamarul Shukri bin Mat Teh
Deputy Vice Chancellor (Academic & International)
Prof Bad  
-
Deputy Vice Chancellor (Research & Innovation)

Assoc. Prof. Dr. Mohd Afandi bin Salleh
Deputy Vice  Chancellor (Student & Alumni Affairs)

Prof. Dr. Mohd Nordin bin Abdul Rahman

 Director of Tembila Campus
pps1
 Prof. Dr. Mustafa bin Mamat
Dean of Graduate School
undang2
Prof. Dr. Zuhairah Ariff binti Abd Ghadas
 
Dean of Faculty of Law & International Relations
fb1
Prof. Dr. Nordin bin Simbak

Dean of Faculty of Medicine
fp1
Prof. Dr. Ab. Fatah bin Ab. Rahman

 Dean of Faculty of Farmacy
fk11
 Prof. Dr. Sakinah Binti Harith
Dean of Faculty of Health Sciences

Prof. Dr. Azizah binti Endut
Dean of Faculty of Inovative Design & Technology

Prof. Madya Dr. Wan Norhayate binti Wan Daud
Dean of Faculty of Economic& Management Sciences

 Prof. Dr. Wan Abd Aziz bin Wan Mohd Amin
Dean of Faculty of Applied Social Sciences

Assoc Prof. Dr. Khamsah Suryati binti Mohd

Dean of Faculty of Bioresources & Food Industry

 Prof. Dr. Abdul Hakim bin Abdullah
Dean of Faculty of Contemporary Islamic Studies
fbk1
 Dr. Zulazhan bin Abd. Halim
Dean of Faculty of Languages & Communication
fit1
 Dr. Syadiah Nor binti Wan Shamsuddin
Dean of Faculty of Informatics & Computing
ramlee1
Prof. Dr. Ramle bin Abdullah

Dekan Fakulti Pengajian Umum dan Pendidikan Lanjutan 
inspire1
Prof. Dr. Fadzli bin Adam
Director of Research Institute for Islamic Product & Civilization (INSPIRE)
eseri1
 Assoc. Prof. Dr. Hafizan bin Juahir
Director of East Coast Environmental Research Institute (ESERI)

 Prof. Dr. Tengku Mohamad Ariff bin R. Hussin
Pengarah Institut Pembangunan (Kesihatan) Masyarakat
rmic2  
Assoc.Prof. Dr. Saiful Bahri bin Mohamed
Director of Centre for Research & Innovation Management
aqel3
Dr. Sharifah Wajihah Wafa Bt Syed Saadun Tarek Wafa

 Director of Academic Quality & e-Learning Centre
asasi
 Assoc. Prof. Dr. Salwani binti Ismail
Director of UniSZA Sciences & Medicine Foundation Centre

 Prof. Dr. Abd Manaf bin Ali
Pengarah Institut Kajian Pengeluaran Pertanian dan Inovasi makanan
TandaSoal  
-
Director of Information Technology Centre
pnc1
 Prof. Dr. Mohd Afandi bin Muhamad
Faculty of Medicine 

Prof. Madya Dr. Wan Norhayate binti Wan Daud

Pengarah Unit Perancangan Strategik dan Pengrusan Risiko
undang2
Prof. Dr. Zuhairah Ariff binti Abd Ghadas

Legal Advisor
pendaftarnewckgu
Mr. Ismail bin Ahmad

Registrar
bendaharikaksha1
Mrs. Hajjah Shakimah binti Endut

Bursary
TandaSoalP
-

Chief Librarian
 

 

Print Email