Senat Universiti

PENGERUSI 

nc
Prof. Dato’ Dr. Ahmad Zubaidi bin A. Latif
Naib Canselor
  

AHLI - AHLI

tncaa  
Prof. Dr. Mahadzirah binti Mohamad
Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)
tncpinew
 Prof. Ir. Dr. R. Badlishah bin Ahmad
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
tnchepa1
 Prof. Dr. Nik Wan bin Omar
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
tembila1
Dr. Khamsah Suryati binti Mohd

 Pengarah Kampus Tembila
pps1
 Prof. Dr. Mustafa bin Mamat
Dekan Pusat Pengajian Siswazah
undang2
Prof. Dr. Zuhairah Ariff binti Abd Ghadas
 
Dekan Fakulti Undang-Undang dan Hubungan Antarabangsa
fb1
Prof. Dr. Nordin bin Simbak

 Dekan Fakulti Perubatan
fp1
Prof. Dr. Ab. Fatah bin Ab. Rahman

 Dekan Fakulti Farmasi
fk11
 Prof. Dr. Sakinah Binti Harith
Dekan Fakulti Sains Kesihatan
frit1
Dr. Siti Maryam binti Sharun
Dekan Fakulti Rekabentuk Inovatif dan Teknologi
fesp
 Prof. Dr. Ahmad Shukri bin Yazid
Dekan Fakulti Ekonomi dan Sains Pengurusan
fssg1
 Prof. Dr. Ahmad Puad bin Mat Som
Dekan Fakulti Sains Sosial Gunaan
fbim12
Prof. Madya Dr. Kamarul ‘Ain binti Mustafa

Dekan Fakulti Biosumber dan Industri Makanan 
fki1
 Prof. Dr. Kamarul Shukri Bin Mat Teh
Dekan Fakulti Pengajian Kontemporari Islam
fbk1
 Dr. Zulazhan bin Abd. Halim
Dekan Fakulti Bahasa dan Komunikasi
fit1
 Dr. Syadiah Nor binti Wan Shamsuddin
Dekan Fakulti Informatik dan Komputeran
ramlee1
Prof. Dr. Ramle bin Abdullah

Dekan Fakulti Pengajian Umum dan Pendidikan Lanjutan 
pnc1
 Prof. Dr. Mohd Afandi bin Muhamad
Penolong Naib Canselor
eseri1
 Prof. Madya Dr. Hafizan bin Juahir
Pengarah Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur
TandaSoal
 Prof. Dr. Tengku Mohamad Ariff bin R. Hussin
Pengarah Institut Pembangunan (Kesihatan) Masyarakat
rmic2  
Prof. Madya Dr. Saiful Bahri bin Mohamed
Pengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan,Inovasi dan Pengkomersilan
aqel3
Dr. Sharifah Wajihah Wafa Bt Syed Saadun Tarek Wafa

 Pengarah Pusat Kualiti Akademik dan e-Pembelajaran
asasi
 Prof. Madya Dr. Salwani binti Ismail
Pengarah Pusat Asasi Sains dan Perubatan UniSZA
TandaSoal
 Prof. Dr. Abdul Manaf bin Ali 
Pengarah Institut Kajian Pengeluaran Pertanian dan Inovasi makanan
ptm1  
Prof. Dr. Mohd Nordin bin Abdul Rahman
Pengarah Pusat Teknologi Maklumat
inspire1
 Prof. Madya Dr. Fadzli bin Adam
Pengarah Institut Penyelidikan Produk dan Ketamadunan Melayu Islam
TandaSoalP
Prof. Madya Dr. Wan Norhayate binti Wan Daud

Pengarah Pusat Perancangan Strategik dan Pengurusan Kualiti
undang2
Prof. Dr. Zuhairah Ariff binti Abd Ghadas

Penasihat Undang-Undang
pendaftarnewckgu
Encik Ismail bin Ahmad

Pendaftar
bendaharikaksha1
Puan Hajjah Shakimah binti Endut

Bendahari
pustaka1
Puan Rohani binti Othman

Ketua Pustakawan

  bpa1
Encik Muzafar bin Mohd Din
Ketua Bahagian Pengurusan Akademik

 

Cetak E-mel