Hubungi

Bahagian Pengurusan Akademik

Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA)
Kampus Gong Badak
21300 Kuala Nerus
Terengganu

Web : http://www.unisza.edu.my/bpa
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Seksyen Pentadbiran dan Kewangan

Tel : 09 – 668 7773 / 7616 / 7973

Faks : 09 – 668 7843

Seksyen Pengambilan dan Kemasukan

Tel : 09 – 668 7704 / 7762 / 7963

Seksyen Penjadualan, Rekod dan Pendaftaran Kursus

Tel : 09 – 668 7760 / 7865 / 7962 / 7972

Seksyen Peperiksaan dan pengijazahan

Tel : 09 – 668 7619 / 7966 / 7617 / 7968 / 7969

Seksyen Pengurusan Dasar dan Senat

Tel : 09 – 668 7618 / 7692

 

Print Email