PUSAT / UNIT

faculty icon Pusat Pengajian Siswazah

Website : https://pps.unisza.edu.my
Tel : 09-668 8791/8795
Faks : 09-668 7862
faculty icon Pusat Pengurusan Penyelidikan, Inovasi & Pengkomersilan

Website : https://rmic.unisza.edu.my
Tel : 09-668 7986 / 7987 / 7988
Faks : 09-668 7978
faculty icon Pusat Teknologi Maklumat


Website : https://ptm.unisza.edu.my/
Tel : 09-668 8857 / 8998
Faks : 09-668 7864
faculty icon Pusat Komunikasi Korporat & Pengurusan Perhubungan

Website : https://ukka.unisza.edu.my
Tel : 09-668 8950
Faks : 09-668 7869
faculty icon Pusat Kualiti Akademik & e-Pembelajaran

Website : https://aqel.unisza.edu.my
Tel : 09-668 7624 / 7791
Faks : 09-668 7870 / 7865
faculty icon Penerbit UniSZA

Website : https://penerbit.unisza.edu.my
Tel : 09-668 8771  / 8772
Faks : 09-668 7867
faculty icon Pusat Kesenian & Warisan
Website : https://pusatseni.unisza.edu.my
Phone : 09-668 8755
Faks : 09-668 7858
faculty icon Pusat Islam UniSZA

Website : https://pusatislam.unisza.edu.my
Tel : 09-668 7751
Faks : 09-668 7857
faculty icon Pusat Perancangan Strategik & Pengurusan Kualiti

Website : https://spaqm.unisza.edu.my/
Tel : 09-668 8901
Faks : 09-6687868
faculty icon Pusat Pembangunan Holistik Pelajar

Website : https://pphp.unisza.edu.my
Phone : 09-668 8735
Faks : 09-668 7856
faculty icon Pusat Keusahawanan & Kebolehpasaran Pelajar

Website : https://pkkp.unisza.edu.my
Phone : 09-668 8914 / 8913
Faks : 09-668 8785
faculty icon Pusat Kesihatan Pelajar
Website : https://pkp.unisza.edu.my
Phone : 09-668 7692
Faks : 09-667 7868
faculty icon Pusat Sukan & Rekreasi
Website : https://pusatsukan.unisza.edu.my
Phone : 09-668 8722 / 8724
Faks : 09-668 7855
faculty icon Pusat Asasi Sains & Perubatan UniSZA
Website : https://puspa.unisza.edu.my
Phone : 09-668 8652
Faks : 09-668 7838
faculty icon  Unit Audit Dalam
Website : https://uad.unisza.edu.my
Phone : 09-668 8928
Faks : 09-668 7871
faculty icon Pusat Jaringan Industri & Masyarakat
Website : https://pjim.unisza.edu.my
Phone : 09-668 8728 / 7971 / 7975
Faks :  -
faculty icon Pusat Pendidikan Berterusan  

Website : https://cce.unisza.edu.my
Phone : 09-668 8657 / 8902
Faks : -
faculty icon Pusat Pembangunan Hospital Universiti
Website : https://www.unisza.edu.my/pphu
Phone : 09-668 8722 / 8724
Faks : 09-668 7855
faculty icon Pusat Pengurusan Ladang
Website :
Phone : 09-668 8888
Faks : 09-668 7869
faculty icon Pusat Antarabangsa UniSZA

Website : https://international.unisza.edu.my/
Tel : 09-668 8783 / 8797
Faks : 09-668 7861
faculty icon Pusat Pengurusan Penjanaan Pendapatan & Pengkomersialan
Website : https://p4p.unisza.edu.my/
Phone : 09-668 8714 / 8984
Faks : 09-6687840

Print