PUSAT

faculty icon Pusat Komunikasi Korporat dan Pengurusan Perhubungan

Laman web : https://ccorm.unisza.edu.my
Tel : 09-668 8454
Faks : 09-668 7869
faculty icon Pusat Perancangan Strategik dan Pengurusan Sistem Kualiti

Laman web : https://spaqm.unisza.edu.my/
Tel : 09-668 8901
Faks : 09-668 7868

faculty icon Pusat Pengurusan Penjanaan Pendapatan dan Pelaburan dan Jaringan Industri

Laman web : https://p4p.unisza.edu.my/
Phone : 09-668 8659
Faks : -
faculty icon Pusat Pembangunan Hospital UniSZA

Laman web : https://www.unisza.edu.my/pphu/
Tel : 09-668 8348
Faks : 09-668 7836
faculty icon Pusat Pengurusan Bakat dan Latihan

Laman web : https://centtm.unisza.edu.my/
Tel : 09-668 8391
Faks : -

faculty icon Pusat Pengajian Teras

Laman web : https://ppt.unisza.edu.my/
Tel : 09-668 8765
Faks : 09-668 7861
faculty iconPusat Pengurusan Kecemerlangan Akademik dan Pengantarabangsaan

Laman web : https://comae-i.unisza.edu.my
Phone : 09-668 7971
Faks : 09-668 7843

faculty iconPusat Pengajian Siswazah

Laman web : https://pps.unisza.edu.my/
Tel : 09-668 8798
Faks : 09-668 7862
faculty iconPusat Asasi Sains dan Perubatan UniSZA

Laman web : https://puspa.unisza.edu.my/
Tel : 09-668 8311
Faks : 09-668 7838
faculty iconPusat Pengurusan Harta Benda

Laman web : https://jpp.unisza.edu.my
Tel : 09-668 8603
Faks : 09-668 7852
faculty icon Pusat Pengurusan Kecemerlangan dan Inkubator Penyelidikan

Laman web : https://rmic.unisza.edu.my
Tel : 09-668 7961
Faks : 09-668 7978

faculty icon Pusat Pengurusan Infostruktur dan Rangkaian


Laman web : https://ppir.unisza.edu.my/
Tel : 09-668 8827
Faks : 09-668 7864
faculty icon Pusat Pengurusan Makmal Berpusat

Laman web : https://www.unisza.edu.my/clmc/
Phone : 09-699 3737
Faks :  09-699 3736
faculty icon Pusat Islam UniSZA

Laman web https://pusatislam.unisza.edu.my
Tel : 09-668 8751
Faks : 09-668 7857
faculty icon Pusat Kerjaya, Teknousahawan dan Jaringan Pintar

Laman web https://pakat.unisza.edu.my
Phone : 09-668 8797
Faks : -

faculty icon Pusat Pembangunan Holistik Pelajar

Laman web : https://pphp.unisza.edu.my
Phone : 09-668 8804
Faks : 09-668 7863

faculty icon Penerbit UniSZA

Laman web https://penerbit.unisza.edu.my
Tel : 09-668 8772
Faks : 09-668 7867

faculty icon Pusat Sukan dan Rekreasi

Laman web https://pusatsukan.unisza.edu.my
Phone : 09-668 7657
Faks : 09-668 7855


faculty icon  Unit Audit Dalam

Laman web : https://uad.unisza.edu.my
Phone : 09-668 8929
Faks : 09-668 787
1
faculty icon Pusat Kesenian dan Warisan

Laman web https://pusatseni.unisza.edu.my
Phone : 09-668 8756
Faks : 09-668 7858


faculty icon Pusat Alumni UniSZA

Laman web https://alumni.unisza.edu.my
Phone : 09-668 8872
Faks : -


Cetak E-mel