• Home
  • Academic & Department
  • Office / Division

PEJABAT / BAHAGIAN

 

home Pejabat Naib Canselor

Website : https://pnc.unisza.edu.my/
Tel : 09-668 8100
Faks : 09-6687844

home Pejabat Timb. Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

Website : https://ptnca.unisza.edu.my/
Tel : 09-669 3333
Faks : 09-699 3215

 

home Pejabat Timb. Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)

Website : https://ptncp.unisza.edu.my/
Tel : 09-669 3333
Faks : 09-6993215

 home Pejabat Timb. Naib Canselor (HEPA)

Website : https://www.unisza.edu.my/hepa/
Tel : 09-668 8888
Faks : 09-668 7880

 

home Pejabat Penolong Naib Canselor (Perancangan Strategik & Pengurusan Kualiti)

Website :
Tel : 09-668 8857
Faks : 09-668 7864

home Pejabat Pendaftar

Website : https://pendaftar.unisza.edu.my
Tel : 09-668 8888/8890/8891
Faks : 09-668 7846

home Pejabat Penasihat Undang-Undang

Website : https://ppuu.unisza.edu.my/
Phone : 09-668 7618/7760/7843
Faks : 09-668 7843

home Perpustakaan UniSZA


Website : https://perpustakaan.unisza.edu.my/
Phone : 09-668 7815
Faks : 09-668 7854

home Pejabat Bendahari

Website : https://bendahari.unisza.edu.my/
Tel : 09-668 7609 / 7613
Faks : 09-668 7841

 home Jabatan Keselamatan 


Website : https://keselamatan.unisza.edu.my
Phone : 09-668 7753
Faks : 09-668 7853

 

home Pejabat Pengarah Kampus Besut

Website : https://www.unisza.edu.my/ppkbesut/
Phone : 09-668 8888 / 8990 / 8501
Faks : 09-6993004
home Pejabat Kolej Kediaman UniSZA

Website : https://www.unisza.edu.my/kolejkediaman/
Phone : 09-668 7745
Faks : 09-668 7875
home Bahagian Pengurusan Akademik

Website : https://www.unisza.edu.my/bpa/
Phone : 09-668 7618/7760/7843
Faks : 09-668 7843


home Jabatan Pengurusan Pembangunan

Website : https://jpp.unisza.edu.my
Tel : 09-668 8888
Faks : 09-668 7852

 home Pejabat Wakaf & Infaq UniSZA

Website : https://wakaf.unisza.edu.my/
Tel : 09-668 8888
Faks : -

     

Print Email

[toggle mode only] jquery alih menu on mobile