• Utama
  • Informasi
  • Kemudahan Pelajar

Kemudahan Pelajar


Antara kemudahan kemudahan yang terdapat di ketiga-tiga kampus ialah ;

  • Kemudahan Pelajar Kampus Gong Badak (Kuala Nerus)
  • Kemudahan Pelajar Kampus Perubatan (Kuala Terengganu)
  • Kemudahan Pelajar Kampus Besut (Besut)

Penempatan Pelajar

Untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang selesa kepada pelajar, UniSZA telah membina sebanyak empat (4) kolej kediaman. Tiga (3) daripada kolej tersebut terletak di Kampus Gong badak dan satu (1) terletak di Kampus Perubatan. Sebanyak 38 blok yang mempunyai 2379 bilik terletak di Kampus Gong Badak dan 44 bilik dengan dua blok di Kampus Perubatan.

Secara puratanya, setiap bilik menempatkan dua orang pelajar pada satu-satu masa. Ini akan memberikan lebih ruang untuk pelajar mengulang kaji pelajaran dan berehat. Secara keseluruhannya, empat (4) kolej kediaman ini dapat menampung kira-kira 4800 orang pelajar. Kemudahan kafeteria turut disediakn untuk memberi kemudahan kepada pelajar dan kakitangan.

 

 

 

Fasiliti Akademik

Kemudahan akademik merupakan aspek yang amat diberi perhatian. Universiti Sultan Zainal Abidin menyediakan bilik kuliah, bilik tutorial, dewan seminar dan bengkel yang kondusif bagi perlaksanaan proses pembelajaran. Di samping itu, beberapa kemudahan lain yang berkaitan langsung dengan proses pembelajaran turut disediakan. Antaranya perpustakaan, makmal bahasa, makmal komputer, makmal klinikal dan lain-lain kemudahan yang terdapat di institusi pengajian tinggi dalam negara.

 

Sukan dan Rekreasi

Universiti Sultan Zainal Abidin mempunyai sebuah Gimnasium untuk sukan-sukan badminton, squash, bola tampar dan tempat bersenam. Fasiliti untuk sukan-sukan utama yang lain ialah padang bola hoki, gelanggang tenis, sepak takraw, lapang sasar memanah dan lain-lain. Kenderaan disediakan bagi aktiviti-aktiviti rekreasi dan sukan diluar kampus. Kampus Gong Badak adalah kira-kira satu (1) kilometer dari Kompleks Sukan Gong Badak yang menyediakan pelbagai kemudahan sukan yang dapat digunakan.

Perpustakaan

Universiti Sultan Zainal Abidin mempunyai sebuah bangunan perpustakaan di Kampus Gong Badak yang dapat menampung 300 pengguna dalam satu-satu masa (jumlah akan bertambah berdasarkan kelulusan pembesaran perpustakaan ) dengan jumlah koleksi semasa hampir 140,000 bahan ( termasuk buku, jurnal, majalah dan surat khabar). Sebuah mini perpustakaan juga terdapat di Kampus Kota.


Untuk membolehkan satu perkhidmatan yang baik dapat diberikan kepada pengguna, keseluruhan bahan berkenaan disusun dan diklasifikasikan seperti berikut :-
1. Koleksi Bercetak
2. Koleksi Bukan Bercetak
3. Koleksi Terbitan Bersiri
4. Koleksi Digital

Dalam pada itu, untuk mempastikan pelanggan mendapat maklumat yang pantas dan terkini lagi berkaitan, perpustakaan telah melanggan 11 judul pengakalan data dari dalam dan luar Negara iaitu:- 

1.   ACM Digital Library
2.   OSIRIS
3.   NetLibrary  (e-Books)
4.   Islamic Finance
5.   Information Service  (FIS)
6.   Proquest
7.   E-Brary
8.   Lexis Nexis Research
9.   CULaw Online
10. NSTP e-Media
11. Lawnet OnLine Law Library
12. Sirim Link

 

 

Lain-Lain Kemudahan

Terdapat lebih dari 50 buah persatuan pelajar dalam berbagai bidang untuk pelajar-pelajar bergiat dan mengembangkan bakat masing-masing dalam bidang kepimpinan, pengurusan organisasi, keusahawan dan lain-lain. Dalam pada itu, sepanjang pengajian di Universiti Sultan Zainal Abidin, para pelajar berpeluang mendapat tajaan biasiswa atau pinjaman kewangan tidak kurang daripada 20 institusi/agensi. Antara lain termasuk PTPTN, MARA, Yayasan Terengganu, Yayasan Sabah, Yayasan Pelajaran Johor, Yayasan Islam Kedah, Felda, Koperasi Polis dan lain-lain.

Kemudahan ibadat kepada para pelajar dan masyarakat kampus amnya sentiasa diberi keutamaan.  Atas hasrat demikian, Universiti Sultan Zainal Abidin menyediakan sebuah masjid yang boleh menampung seramai 3,500 jemaah. Pelbagai aktiviti anjuran masjid yang dikendalikan oleh Pusat Islam, Universiti Sultan Zainal Abidin memperlihatkan kemudahan ini tidak hanya dikhususkan kepada warga universiti tetapi turut memainkan peranan dalam pembangunan masyarakat setempat.

Kemudahan mesin ATM disediakan disekitar kampus Universiti Sultan Zainal Abidin dengan kawalan keselamatan yang baik daripada Jabatan Keselamatan dapat mengelak berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini dan membuktikan tahap keselamatan yang baik di dalam kampus.

Unit Kerjaya dan Kauseling memainkan peranan dalam memastikan para pelajar mendapat keseimbangan ilmu dan keperibadian yang tinggi dan seterusnya membantu universiti melahirkan graduan yang berkualiti. Kaunselor yang berkelayakan dilantik dan menjadi tempat rujukan para pelajar dalam memastikan permasalahan dan kesulitan para pelajar diperhalusi dan diselesaikan.

Cetak E-mel