• Utama

FAKULTI

faculty icon Fakulti Perubatan

Laman web : https://fp.unisza.edu.my/
Tel : 09-627 5546
Faks : 09-627 5771

faculty icon Fakulti Sains Sosial Gunaan

Laman web : http://fssg.unisza.edu.my/
Tel : 09-668 8305
Faks : 09-668 7895
faculty icon Fakulti Perniagaan & Pengurusan

Laman web : https://fpp.unisza.edu.my/
Tel : 09-668 8215
Faks : 09-668 7846
faculty icon Fakulti Reka Bentuk Inovatif & Teknologi

Laman web : https://frit.unisza.edu.my/
Tel : 09-668 8414
Faks : 09-668 8452

faculty icon Fakulti Farmasi

Laman web : https://ff.unisza.edu.my/
Tel : 09-699 3543
Faks : -
faculty icon Fakulti Informatik & Komputeran

Laman web : https://fik.unisza.edu.my/
Tel : 09-669 3208
Faks : 09-699 3215
faculty icon Fakulti Pengajian Kontemporari Islam

Laman web : https://fki.unisza.edu.my/
Tel : 09-668 8092
Faks : 09-668 7879
faculty icon Fakulti Undang-Undang & Hubungan Antarabangsa

Laman web : https://fuha.unisza.edu.my/
Tel : 09-668 7655
Faks : 09-668 7849

faculty icon Fakulti Sains Kesihatan

Laman web : https://fsk.unisza.edu.my/
Tel : 09-668 8586
Faks : 09-668 7896
faculty icon Fakulti Biosumber & Industri Makanan

Laman web : https://agrotechnology.unisza.edu.my/
Tel : 09-699 3438
Faks : 09-699 3425
faculty icon Fakulti Bahasa & Komunikasi 

Laman web : https://fbk.unisza.edu.my/
Tel : 09-668 7991
Faks : 09-668 7844

        

Cetak E-mel