Program Pengajian

PROGRAM PENGAJIAN DI UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN

UniSZA mempunyai 11 buah fakulti yang menawarkan program pengajian di peringkat ijazah tinggi (sarjana dan doktor falsafah), sarjana muda dan diploma. Jumlah keseluruhan program yang ditawarkan ialah 32 program di peringkat ijazah sarjana muda dan 25 program pengajian diploma. Butiran bagi program pengajian ijazah sarjana muda dan diploma yang ditawarkan mengikut fakulti adalah seperti berikut:

(Klik pada Fakulti Pengajian untuk melihat syarat khas program pengajian)

FAKULTI PENGAJIAN KONTEMPORARI ISLAM

Ijazah Sarjana Muda

Tempoh Pengajian

Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin) dengan Kepujian

3 1/2 tahun

Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Syariah) dengan Kepujian

3 1/2 tahun

Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Dakwah) dengan Kepujian

3 1/2 tahun

Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Dengan Kaunseling dengan Kepujian

3 1/2 tahun

Ijazah Sarjana Muda Al-Quran & Al-Sunnah (Qiraat) dengan Kepujian

3 1/2 tahun

 

Diploma

Tempoh Pengajian

Diploma Pengajian Islam (Syariah)

2 tahun

Diploma Pengajian Islam (Usuluddin)

2 tahun

Diploma Pengajian Islam (Bahasa & Kesusasteraan Arab)

2 tahun

Diploma Pengajian Islam (Dakwah)

2 tahun

Diploma Pengajian Islam (Sejarah & Tamadun Islam)

2 tahun

Diploma Pengajian Islam (Al-Quran & Al-Sunnah)

2 tahun

Diploma Pengajian Islam (Pentadbiran Islam)

2 tahun

Diploma Pengajian Islam dengan Teknologi Maklumat

2 tahun

 

 

FAKULTI EKONOMI DAN SAINS PENGURUSAN

Ijazah Sarjana Muda

Tempoh Pengajian

Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian

4 tahun

Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan Islam) dengan Kepujian

3 tahun

Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Risiko & Takaful) dengan Kepujian

4 tahun

Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Kekayaan Islam dengan Kepujian

3 tahun

 

Diploma

Tempoh Pengajian

Diploma Perakaunan

2 tahun

Diploma Pengajian Bank

2 tahun

Diploma Pengajian Insurans

2 tahun

Diploma Kewangan

2 tahun

Diploma Pemasaran

2 tahun

Diploma Perdagangan Antarabangsa

2 tahun

Diploma Pengurusan Sumber Manusia

2 tahun

 

 

FAKULTI UNDANG-UNDANG DAN HUBUNGAN ANTARABANGSA

Ijazah Sarjana Muda

Tempoh Pengajian

Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dengan Kepujian

4 tahun

Ijazah Sarjana Muda Hubungan Antarabangsa dengan Kepujian

3 tahun

 

Diploma

Tempoh Pengajian

Diploma Undang-Undang

2 tahun

 

 

FAKULTI INFORMATIK & KOMPUTERAN

Ijazah Sarjana Muda

Tempoh Pengajian

Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian) dengan Kepujian

3 1/2 tahun

Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Rangkaian Komputer) dengan Kepujian

3 1/2 tahun

Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Komputeran Internet) dengan Kepujian

3 1/2 tahun

Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Informatik Media) dengan Kepujian

3 1/2 tahun

 

Diploma

Tempoh Pengajian

Diploma Teknologi Maklumat  

2 tahun

Diploma Teknologi Multimedia

2 tahun

 

 

FAKULTI BAHASA & KOMUNIKASI

Ijazah Sarjana Muda

Tempoh Pengajian

Ijazah Sarjana Muda Bahasa Inggeris dengan Kepujian

4 tahun

Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab dengan Kepujian

4 tahun

 

Diploma

Tempoh Pengajian

Diploma Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL)

2 tahun

 

 

FAKULTI REKA BENTUK INOVATIF DAN TEKNOLOGI

Ijazah Sarjana Muda

Tempoh Pengajian

Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk Perindustrian dengan Kepujian

3 1/2 tahun

Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Pembuatan dengan Kepujian (Reka Bentuk Produk)

3 1/2 tahun

 

Diploma

Tempoh Pengajian

Diploma Teknologi Pembuatan

2 tahun

Diploma Reka Bentuk Perindustrian

2 tahun

 

 

FAKULTI PERUBATAN

Ijazah Sarjana Muda

Tempoh Pengajian

Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan

5 tahun

 

Diploma

Tempoh Pengajian

Diploma Sains Kejururawatan

3 tahun

 

 

 

FAKULTI FARMASI

Ijazah Sarjana Muda

Tempoh Pengajian

Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian)

4 tahun

 

 

 FAKULTI SAINS KESIHATAN

Ijazah Sarjana Muda

Tempoh Pengajian

Ijazah Sarjana Muda Sains Bioperubatan dengan Kepujian

4 tahun

Ijazah Sarjana Muda Dietetik dengan Kepujian

4 tahun

Ijazah Sarjana Muda Pengimejan Perubatan (Kepujian)

4 tahun

Ijazah Sarjana Muda Sains Pemakanan (Kepujian)

4 tahun

 

Diploma

Tempoh Pengajian

Diploma Teknologi Makmal Perubatan

3 tahun

Diploma Radiografi

3 tahun

Diploma Fisioterapi 

3 tahun

 

 

FAKULTI BIOSUMBER DAN INDUSTRI MAKANAN

Ijazah Sarjana Muda

Tempoh Pengajian

Ijazah Sarjana Muda Bioteknologi Pertanian dengan Kepujian

4 tahun

Ijazah Sarjana Muda Produksi dan Kesihatan Haiwan dengan Kepujian

4 tahun

Ijazah Sarjana Muda Teknologi Makanan dengan Kepujian

4 tahun

Ijazah Sarjana Muda Sains (Kepujian) Sains Akuatik

4 tahun

Ijazah Sarjana Muda Perniagaantani dengan Kepujian

4 tahun

 

 

FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN

Ijazah Sarjana Muda

Tempoh Pengajian

Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (Antropologi dan Dakwah) dengan Kepujian

4 tahun

Ijazah Sarjana Muda Kerja Sosial dengan Kepujian

4 tahun

 

Print