Seksyen Pengambilan dan Kemasukan

Borang Maklumat Pelajar
Borang Pemeriksaan Kesihatan

 

Seksyen Penjadualan, Rekod dan Pendaftaran Kursus

UniSZA-PT01-PK01-BR024-S05-Borang Permohonan Penarikan Diri Daripada Semester - Universiti
UniSZA-PT01-PK01-BR023-S02-Borang Permohonan Pengecualian K-Pemindahan T
UniSZA-PT01-PK01-BR017-S03-Borang Pendaftaran Kursus
UniSZA-PT01-PK01-BR018-S03-Borang Penambahan-Pengguguran Kursus
UniSZA-PT01-PK01-BR022-S04-Borang Permohonan Penarikan Diri Daripada Kursus
UniSZA-PT01-PK01-BR020-S03 Borang Pertukaran Program
UniSZA-PT01-PK01-BR006-S02-Borang Maklumat Jadual Perkuliahan
UniSZA-PT01-PK01-BR002-S01-Kehadiran Kelas Pengajaran
UniSZA-PT01-PK05-BR023-Borang Penyelesaian Hutang
UniSZA-PT01-PK01-BR032-S02-Borang Tempahan Bilik Kuliah

 

Seksyen Peperiksaan dan Pengijazahan 

UniSZA-PT01-PK05-BR002-S01-Borang Penahanan Pelajar Menduduki Peperiksaan
UniSZA-PT01-PK05-BR003-S02-Borang Kehadiran Pengawas Peperiksaan
UniSZA-PT01-PK05-BR004-S02-Borang Laporan Ketua Pengawas Peperiksaan
UniSZA-PT01-PK05-BR005-S03-Borang Laporan Insiden Peperiksaan
UniSZA-PT01-PK05-BR007-S04-Borang Pengesahan Penerimaan Skrip Jawapan
UniSZA-PT01-PK05-BR008-S02-Borang Pengisian Markah
UniSZA-PT01-PK05-BR011-S02-Borang Perakuan Kerahsiaan
UniSZA-PT01-PK05-BR013-S02-Borang Pembetulan Soalan Peperiksaan Akhir Semester
UniSZA-PT01-PK05-BR014-S01-Borang Perisytiharan Pertalian Keluarga dengan Pelajar
UniSZA-PT01-PK05-BR015-S01-Borang Keluar-Masuk Dewan Peperiksaan
UniSZA-PT01-PK05-BR016-S01-Borang Penerimaan Kertas Soalan
UniSZA-PT01-PK05-BR017-S01-Borang Pengesahan Penerimaan Skrip Jawapan oleh Pegawai Kawalan
UniSZA-PT01-PK05-BR019-Borang Pertukaran Pengawas Peperiksaan Akhir
UniSZA-PT01-PK05-BR021-Borang Permohonan Peperiksaan Kuarantin
UniSZA-PT01-PK05-BR022-S01-Borang Maklumat Peperiksaan Akhir
UniSZA-PT01-PK05-BR024-Borang Semakan Semula Kertas Peperiksaan
UniSZA-PT01-PK05-BR025-S02-Borang Permohonan Transkrip Akademik
UniSZA-PT01-PK05-BR027-Borang Rayuan Meneruskan Pengajian
UniSZA-PT01-PK05-BR029-Borang Semakan Pengijazahan dan Maklumat Graduan
UniSZA-PT01-PK05-BR030-Borang Akuan Penerimaan Kertas Soalan Peperiksaan Akhir
UniSZA-PT01-PK05-BR031-Borang Laporan Kecurangan Akademik
UniSZA-PT01-PK05-BR032-Borang Pindaan Maklumat Peperiksaan Akhir
UniSZA-PT01-PK05-BR033-Borang Serahan Kertas Soalan Peperiksaan Akhir

 

 

Seksyen Pengurusan Dasar dan Hal Ehwal Senat

UniSZA-PT01-PK03-BR001-Borang Bayaran Tuntutan Kepada Pemeriksa Luar
UniSZA-PT01-PK03-BR001-Borang Anugerah Pelajaran DiRaja
Garis Panduan Pemilihan Anugerah Pelajaran DiRaja
Garis Panduan Penganugerahan Ijazah Kehormat
Skala Penilaian Pemilihan Calon Anugerah Pelajaran DiRaja
Template Pemarkahan Calon Anugerah Pelajaran DiRaja

PrintEmail