Muat turun Borang

 

Seksyen Pengambilan dan Kemasukan

Borang Maklumat Pelajar

 

Seksyen Penjadualan, Rekod dan Pendaftaran Kursus

UniSZA-PT01-PK01-BR024-S05-Borang Permohonan Penarikan Diri Daripada Semester - Universiti
UniSZA-PT01-PK01-BR023-S02-Borang Permohonan Pengecualian K-Pemindahan T
UniSZA-PT01-PK01-BR017-S03-Borang Pendaftaran Kursus
UniSZA-PT01-PK01-BR018-S03-Borang Penambahan-Pengguguran Kursus
UniSZA-PT01-PK01-BR022-S04-Borang Permohonan Penarikan Diri Daripada Kursus
UniSZA-PT01-PK01-BR020-S03 Borang Pertukaran Program
UniSZA-PT01-PK01-BR006-S02-Borang Maklumat Jadual Perkuliahan
UniSZA-PT01-PK01-BR002-S01-Kehadiran Kelas Pengajaran
UniSZA-PT01-PK05-BR023-Borang Penyelesaian Hutang
UniSZA-PT01-PK01-BR032-S02-Borang Tempahan Bilik Kuliah

 

Seksyen Peperiksaan dan Pengijazahan 

UniSZA-PT01-PK05-BR002-S01-Borang Penahanan Pelajar Menduduki Peperiksaan
UniSZA-PT01-PK05-BR003-S02-Borang Kehadiran Pengawas Peperiksaan
UniSZA-PT01-PK05-BR004-S02-Borang Laporan Ketua Pengawas Peperiksaan
UniSZA-PT01-PK05-BR005-S03-Borang Laporan Insiden Peperiksaan
UniSZA-PT01-PK05-BR007-S04-Borang Pengesahan Penerimaan Skrip Jawapan
UniSZA-PT01-PK05-BR008-S02-Borang Pengisian Markah
UniSZA-PT01-PK05-BR011-S02-Borang Perakuan Kerahsiaan
UniSZA-PT01-PK05-BR013-S02-Borang Pembetulan Soalan Peperiksaan Akhir Semester
UniSZA-PT01-PK05-BR014-S01-Borang Perisytiharan Pertalian Keluarga dengan Pelajar
UniSZA-PT01-PK05-BR015-S01-Borang Keluar-Masuk Dewan Peperiksaan
UniSZA-PT01-PK05-BR016-S01-Borang Penerimaan Kertas Soalan
UniSZA-PT01-PK05-BR017-S01-Borang Pengesahan Penerimaan Skrip Jawapan oleh Pegawai Kawalan
UniSZA-PT01-PK05-BR019-Borang Pertukaran Pengawas Peperiksaan Akhir
UniSZA-PT01-PK05-BR021-Borang Permohonan Peperiksaan Kuarantin
UniSZA-PT01-PK05-BR022-S01-Borang Maklumat Peperiksaan Akhir
UniSZA-PT01-PK05-BR024-Borang Semakan Semula Kertas Peperiksaan
UniSZA-PT01-PK05-BR025-S02-Borang Permohonan Transkrip Akademik
UniSZA-PT01-PK05-BR027-Borang Rayuan Meneruskan Pengajian
UniSZA-PT01-PK05-BR029-Borang Semakan Pengijazahan dan Maklumat Graduan
UniSZA-PT01-PK05-BR030-Borang Akuan Penerimaan Kertas Soalan Peperiksaan Akhir
UniSZA-PT01-PK05-BR031-Borang Laporan Kecurangan Akademik
UniSZA-PT01-PK05-BR032-Borang Pindaan Maklumat Peperiksaan Akhir
UniSZA-PT01-PK05-BR033-Borang Serahan Kertas Soalan Peperiksaan Akhir

 

 

Seksyen Pengurusan Dasar dan Hal Ehwal Senat

UniSZA-PT01-PK03-BR001-Borang Bayaran Tuntutan Kepada Pemeriksa Luar
UniSZA-PT01-PK03-BR001-Borang Anugerah Pelajaran DiRaja
Garis Panduan Pemilihan Anugerah Pelajaran DiRaja
Garis Panduan Penganugerahan Ijazah Kehormat
Skala Penilaian Pemilihan Calon Anugerah Pelajaran DiRaja
Template Pemarkahan Calon Anugerah Pelajaran DiRaja
Polisi Penganugerahan Ijazah, Diploma, Sijil & Kepujian Akademik Lain secara Aegrotat dan Anumerta  

PrintEmail