IKLAN JAWATAN KOSONG AKADEMIK

Universiti Sultan Zainal Abidin merupakan sebuah Institusi Pengajian Tinggi Awam yang ditubuhkan di bawah Akta Universiti dan Kolej 1971, dengan ini mempelawa calon yang berkelayakan, dinamik dan bersemangat peneroka berumur tidak kurang daripada 18 tahun dan bagi yang bukan warganegara Malaysia hendaklah berumur tidak kurang daripada 27 tahun pada masa permohonan untuk mengisi kekosongan jawatan.

Sila muat turun dokumen iklan dan borang berikut :

 
ADVERTISEMENT OF ACADEMIC POST VACANCY

Universiti Sultan Zainal Abidin, a Public Higher Learning Institution established under the University and College Act 1971, invites qualified Malaysian citizens aged not less than 18 years and non-Malaysians aged not less than 27 years at the time of application to fill the vacancies for academic posts.

Download the following documents :