Articles

Print

Lepasan SPM

Written by Pentadbir.

Bil

(i)

Program Pengajian

(ii)

Kod

(iii)

Tempoh Pengajian

Kelayakan Minimum


1


DIPLOMA SAINS KEJURURAWATAN
D2031

06 Semester

Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SASTERA


1. Mendapat SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :

 • Pendidikan Islam
 • Pendidikan Syariah Islamiah
 • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
 • Tasawwur Islam

2. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran berikut:

 • Science
 • Mathematics
 • Bahasa Inggeris

3.  Syarat-syarat tambahan:

 • BMI (18.5 - 24.9)
 • Ketinggian minimum : 152 cm
 • Tiada cacat anggota badan
 • Tidak buta warna

2


DIPLOMA SAINS KEJURURAWATAN
D2031

06 Semester

Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SAINS


1. Mendapat SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :

 • Pendidikan Islam
 • Pendidikan Syariah Islamiah
 • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
 • Tasawwur Islam

2. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran berikut:

 • Biology
 • Mathematics
 • Bahasa Inggeris
3. Syarat-syarat tambahan:
 • BMI (18.5 - 24.9)
 • Ketinggian minimum : 152 cm
 • Tiada cacat anggota badan
 • Tidak buta warna


3DIPLOMA RADIOGRAFI
D2032

06 Semester

Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SAINS


1. Mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran berikut :

 • Physics
 • Mathematics
 • Biology / Chemistry

2.SATU (1) kepujian (Gred C) mana-mana mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.

 

3.Lulus (Gred D) Bahasa Inggeris


Tidak cacat anggota

4DIPLOMA TEKNOLOGI MAKMAL PERUBATAN
D2033

06 Semester

Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SAINS


1.Mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran berikut :

 • Biology
 • Chemistry
 • Mathematics

 • 2. SATU(1) kepujian (Gred C) dalam mana-mana pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.

  3. Lulus (Gred D) Bahasa Inggeris

  Tidak cacat anggota

  5

  DIPLOMA FISIOTERAPI
  D2035

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SAINS


  1.Mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran berikut :

 • Biology
 • Chemistry
 • Mathematics
 • Bahasa Inggeris

 • Tidak cacat anggota

  6  DIPLOMA TESL
  D2150

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SASTERA


  1. Mendapat SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :

  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Tinggi
  • Bahasa Arab Komunikasi

  2. Mendapat kepujian Gred ( A-) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris


  3. DUA (2) kepujian (Gred B) dalam mana-mana mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.


  4. Tidak cacat pertuturan/pendengaran


  7  DIPLOMA TESL
  D2150

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SAINS
  1. Mendapat SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :

  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Tinggi
  • Bahasa Arab Komunikasi

  2. Mendapat kepujian (Gred A-)  dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris


  3. DUA (2) kepujian (Gred B) dalam mana-mana mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.


  Tidak cacat pertuturan/pendengaran


  8  DIPLOMA PERAKAUNAN
  D2210

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SASTERA

  1. Mendapat SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :

  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Tinggi
  • Bahasa Arab Komunikas

  2. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran berikut :
  • Mathematics
  • Prinsip Akaun/ Perdagangan/ Ekonomi Asas
  3. SATU (1) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas

  4. Lulus (Gred D) Bahasa Inggeris

  9  DIPLOMA PERAKAUNAN
  D2210

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SAINS

  1. Mendapat SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Tinggi
  • Bahasa Arab Komunikasi

  2. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics

   

  3. DUA (2) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.

  (Keutamaan kepada mata pelajaran Prinsip Akaun atau Perdagangan atau Ekonomi Asas)

   

  4. Lulus (Gred D) Bahasa Inggeris


  10  DIPLOMA PENGAJIAN BANK
  D2221

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SASTERA

  1. Mendapat SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Tinggi
  • Bahasa Arab Komunikasi

  2. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics

   

  3. DUA (2) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.

   

  4. Lulus (Gred D) Bahasa Inggeris

   


  11  DIPLOMA PENGAJIAN BANK
  D2221

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SAINS

  1. Mendapat SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Tinggi
  • Bahasa Arab Komunikasi

  2. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics

   

  3. DUA (2) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.

   

  4. Lulus (Gred D) Bahasa Inggeris


  12  DIPLOMA PENGAJIAN INSURANS
  D2222

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SASTERA

  1. Mendapat SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Tinggi
  • Bahasa Arab Komunikasi

  2. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics

   

  3. DUA (2) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.

   

  4. Lulus (Gred D) Bahasa Inggeris


  13  DIPLOMA PENGAJIAN INSURANS
  D2222

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SAINS

  1. Mendapat SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Tinggi
  • Bahasa Arab Komunikasi

  2. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics

   

  3. DUA (2) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.

   

  4. Lulus (Gred D) Bahasa Inggeris


  14  DIPLOMA KEWANGAN
  D2223

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SASTERA

  1. Mendapat SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Tinggi
  • Bahasa Arab Komunikasi

  2. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics

   

  3. DUA (2) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.

   

  4. Lulus (Gred D) Bahasa Inggeris


  15  DIPLOMA KEWANGAN
  D2223

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SAINS

  1. Mendapat SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Tinggi
  • Bahasa Arab Komunikasi

  2. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics

   

  3. DUA (2) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.

   

  4. Lulus (Gred D) Bahasa Inggeris


  16  DIPLOMA PEMASARAN
  D2224

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SASTERA

  1. Mendapat SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Tinggi
  • Bahasa Arab Komunikasi

  2. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics

   

  3. DUA (2) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.

   

  4. Lulus (Gred D) Bahasa Inggeris


  17  DIPLOMA PEMASARAN
  D2224

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SAINS

  1. Mendapat SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Tinggi
  • Bahasa Arab Komunikasi

  2. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics

   

  3. DUA (2) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.

   

  4. Lulus (Gred D) Bahasa Inggeris


  18  DIPLOMA PERDAGANGAN ANTARABANGSA
  D2225

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SASTERA

  1. Mendapat SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :

  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Tinggi
  • Bahasa Arab Komunikasi

  2. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics

   

  3. DUA (2) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.

   

  4. Lulus (Gred D) Bahasa Inggeris


  19  DIPLOMA PERDAGANGAN ANTARABANGSA
  D2225

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SAINS

  1. Mendapat SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Tinggi
  • Bahasa Arab Komunikasi

  2. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics

   

  3. DUA (2) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.

   

  4. Lulus (Gred D) Bahasa Inggeris


  20  DIPLOMA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
  D2231

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SASTERA

  1. Mendapat SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Tinggi
  • Bahasa Arab Komunikasi

  2. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics

   

  3. DUA (2) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.

   

  4. Lulus (Gred D) Bahasa Inggeris


  21  DIPLOMA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
  D2231

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SAINS

  1. Mendapat SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Tinggi
  • Bahasa Arab Komunikasi

  2. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics

   

  3. DUA (2) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.

   

  4. Lulus (Gred D) Bahasa Inggeris


  22

  DIPLOMA REKABENTUK PERINDUSTRIAN
  D2405

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SASTERA


  1. Mendapat SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :

  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Pendidikan Moral

  2. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics

   

  3. SATU (1) kepujian (Gred C) mata pelajaran berikut :

  • Science
  • Applied Science
  • Additional Science
  • Lukisan Kejuruteraan
  • Reka Cipta
  • Pendidikan Seni Visual

  4. SATU (1) kepujian (Gred C)  mana-mana mata pelajaran

   

  5. Lulus (Gred D) Bahasa Inggeris

  dan

  Tidak buta warna dan tidak cacat anggota

  23  DIPLOMA REKABENTUK PERINDUSTRIAN
  D2405

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SAINS

  1. Mendapat SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :

  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Pendidikan Moral

  2. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics

  3. SATU (1) kepujian (Gred C) mata pelajaran berikut :

  • Physics
  • Chemistry
  • Lukisan Kejuruteraan
  • Reka Cipta
  • Pendidikan Seni Visual

  4. SATU (1) kepujian (Gred C)  mana-mana mata pelajaran

  5. Lulus (Gred D) Bahasa Inggeris

  dan

  Tidak buta warna dan tidak cacat anggota


  24


  DIPLOMA TEKNOLOGI PEMBUATAN
  D2432

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SAINS

  1. Mendapat SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :

  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Pendidikan Moral

  2. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics


  3. SATU (1) kepujian (Gred C) mata pelajaran berikut :

  • Physics
  • Chemistry
  • Lukisan Kejuruteraan
  • Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
  • Pengajian Kejuruteraan Mekanikal
  • Pengajian Kejuruteraan Awam

  4. SATU (1) kepujian (Gred C) mana-mana mata pelajaran

  5. Lulus (Gred D) Bahasa Inggeris

  dan

  Tidak buta warna dan tidak cacat anggota

  25


  DIPLOMA UNDANG-UNDANG
  D2600

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SASTERA

  1. Mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi

  2. Mendapat kepujian (Gred B+) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

  3. Mendapat SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Komunikasi
  4. SATU (1) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas

  26

  DIPLOMA UNDANG-UNDANG
  D2600

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SAINS

  1. Mendapat kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi

  2. Mendapat kepujian (Gred B+) dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

  3. Mendapat SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :
  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Komunikasi
  4. SATU (1) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas

  27


  DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (SYARIAH)
  D2701

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SASTERA

  1. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi

  2. Mendapat DUA (2) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :

  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Komunikasi

  3. SATU (1) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.

  4. Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris


  28


  DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (USULUDDIN)
  D2702

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SASTERA

  1. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi

  2. Mendapat DUA (2) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :

  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Komunikasi

  3. SATU (1) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.

  4. Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris


  29


  DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (BAHASA & KESUSASTERAAN ARAB)
  D2703

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SASTERA

  1. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi

  2. Mendapat DUA (2) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :

  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Komunikasi

  3. SATU (1) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.

  4. Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris


  30


  DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (DAKWAH)
  D2704

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SASTERA

  1. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi

  2. Mendapat DUA (2) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :

  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Komunikasi

  3. SATU (1) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.

  4. Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris


  31


  DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (AL QURAN & AL SUNNAH)
  D2705

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SASTERA

  1. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi

  2. Mendapat DUA (2) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :

  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Komunikasi

  3. SATU (1) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.

  4. Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris


  32


  DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (PENTADBIRAN ISLAM)
  D2706

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SASTERA

  1. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi

  2. Mendapat DUA (2) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :

  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Komunikasi

  3. SATU (1) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.

  4. Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris


  33

  DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM (SEJARAH & TAMADUN ISLAM)
  D2707

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SASTERA

  1. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Bahasa Arab Tinggi

  2. Mendapat DUA (2) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :

  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Sejarah
  • Mathematics
  3. SATU (1) kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.

  4. Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris


  34

  DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM DENGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
  D2708

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SASTERA

  1. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran berikut:

  • Bahasa Arab Tinggi
  • Mathematics

  2. Mendapat DUA (2) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut:

  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Komunikasi

  3. Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris


  35

  DIPLOMA PENGAJIAN ISLAM DENGAN TEKNOLOGI MAKLUMAT
  D2708

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SAINS

  1. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran berikut:

  • Bahasa Arab Tinggi
  • Mathematics

  2. Mendapat DUA (2) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut:

  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Komunikasi

  3. Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris


  36


  DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT
  D2801

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SASTERA

  1. Mendapat SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :

  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Tinggi
  • Bahasa Arab Komunikasi

  2. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics


  3. DUA (2) kepujian (Gred C) mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.


  4. Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris


  37


  DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT
  D2801

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SAINS

  1. Mendapat SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :

  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Tinggi
  • Bahasa Arab Komunikasi

  2. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics


  3. DUA (2) kepujian (Gred C) mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.


  4. Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris


  38


  DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (MULTIMEDIA )
  D2802

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SASTERA

  1. Mendapat SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :

  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Tinggi
  • Bahasa Arab Komunikasi

  2. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics


  3. DUA (2) kepujian (Gred C) mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.


  4. Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris


  39


  DIPLOMA TEKNOLOGI MAKLUMAT (MULTIMEDIA )
  D2802

  06 Semester

  Terbuka kepada Kategori A : ALIRAN SAINS
   

  1. Mendapat SATU (1) kepujian (Gred C) daripada mata pelajaran berikut :

  • Pendidikan Islam
  • Pendidikan Syariah Islamiah
  • Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
  • Tasawwur Islam
  • Bahasa Arab Tinggi
  • Bahasa Arab Komunikasi

  2. Kepujian (Gred C) dalam mata pelajaran Mathematics

   

  3. DUA (2) kepujian (Gred C) mata pelajaran lain selain daripada mata pelajaran di atas.

   

  4. Lulus (Gred E) Bahasa Inggeris