Print

Program Pengajian

 

PROGRAM PENGAJIAN DI UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN

UniSZA mempunyai 8 buah fakulti yang menawarkan program pengajian di peringkat ijazah tinggi (sarjana dan doktor falsafah), sarjana muda dan diploma. Jumlah keseluruhan program yang ditawarkan pada tahun 2013 ialah 20 program di peringkat ijazah sarjana muda dan 25 program pengajian diploma. Butiran bagi program pengajian ijazah sarjana muda dan diploma yang ditawarkan mengikut fakulti pada Sesi 2013/2014 adalah seperti berikut:

 

Fakulti Pengajian Kontemporari Islam

Ijazah Sarjana Muda

Tempoh Pengajian

Diploma

Tempoh Pengajian

Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Usuluddin) dengan kepujian

3 1/2 tahun

Diploma Pengajian Islam (Syariah)

2 1/2 tahun

Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Syariah) dengan kepujian

3 1/2 tahun

Diploma Pengajian Islam (Usuluddin)

2 1/2 tahun

Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Dakwah) dengan kepujian

3 1/2 tahun

Diploma Pengajian Islam (Bahasa & Kesusasteraan Arab)

2 1/2 tahun

Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Dengan Kaunseling dengan kepujian

3 1/2 tahun

Diploma Pengajian Islam (Dakwah)

2 1/2 tahun

Ijazah Sarjana Muda Al-Quran & Al-Sunnah (Qiraat) dengan kepujian

3 1/2 tahun

Diploma Pengajian Islam Dengan Teknologi Maklumat

2 1/2 tahun

Ijazah Sarjana Muda Sains Sosial (Antropologi dan Dakwah) dengan kepujian

4 tahun

Diploma Pengajian Islam (Al-Quran & Al-Sunnah)

2 1/2 tahun

Diploma Pengajian Islam (Pentadbiran Islam)

2 1/2 tahun

Diploma Pengajian Islam (Sejarah & Tamadun Islam)

2 1/2 tahun

 

Fakulti Pengurusan Perniagaan & Perakaunan

Ijazah Sarjana Muda Tempoh Pengajian Diploma Tempoh Pengajian
Ijazah Sarjana Muda Perakaunan dengan kepujian 4 tahun Diploma Pengajian Bank 2 tahun
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan Islam) dengan kepujian 3 tahun Diploma Pengajian Insurans   2 tahun
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan Risiko & Takaful) dengan kepujian 4 tahun Diploma Kewangan 2 tahun
Diploma Pemasaran 2 tahun
Diploma Perdagangan Antarabangsa 2 tahun
Diploma Perakaunan 2 tahun
Diploma Pengurusan Sumber Manusia 2 tahun

 

 

Fakulti Undang-Undang & Hubungan Antarabangsa

Ijazah Sarjana Muda Tempoh Pengajian Diploma Tempoh Pengajian
Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dengan kepujian 4 tahun Diploma Undang-undang 2 1/2 tahun
Ijazah Sarjana Muda Hubungan Antarabangsa dengan Kepujian 3 tahun    

 

 Fakulti Informatik

Ijazah Sarjana Muda Tempoh Pengajian Diploma Tempoh Pengajian
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Pembangunan Perisian) dengan kepujian 3 1/2 tahun Diploma Teknologi Maklumat   2 1/2 tahun
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Keselamatan Rangkaian Komputer) dengan kepujian 4 tahun Diploma Teknologi Multimedia 2 1/2 tahun
Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer (Komputeran Internet) dengan Kepujian 3 1/2 tahun    

 

Fakulti Bahasa & Komunikasi

Ijazah Sarjana Muda Tempoh Pengajian Diploma Tempoh Pengajian
Ijazah Sarjana Muda Bahasa Inggeris dengan kepujian 4 tahun Diploma Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua (TESL) 2 1/2 tahun
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab dengan kepujian 4 tahun    

 

 

Fakulti Reka Bentuk Inovatif & Teknologi

Ijazah Sarjana Muda Tempoh Pengajian Diploma Tempoh Pengajian
Ijazah Sarjana Muda Reka Bentuk Perindustrian dengan Kepujian 3 1/2 tahun Diploma Teknologi Pembuatan 2 1/2 tahun
Diploma Reka Bentuk Perindustrian  2 1/2 tahun

 

Fakulti Pertanian, Bioteknologi dan Sains Makanan

Ijazah Sarjana Muda

Tempoh Pengajian

Ijazah Sarjana Muda Bioteknologi Pertanian dengan kepujian

4 tahun

Ijazah Sarjana Muda Produksi dan Kesihatan Haiwan dengan kepujian

4 tahun

Ijazah Sarjana Muda Teknologi Makanan dengan Kepujian

4 tahun

 

Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan

Ijazah Sarjana Muda Tempoh Pengajian Diploma Tempoh Pengajian
Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan 5 tahun Diploma Sains Kejururawatan 3 tahun
Ijazah Sarjana Muda Dietetik dengan Kepujian 4 tahun Diploma Radiografi 3 tahun
Diploma Teknologi Makmal Perubatan 3 tahun
Diploma Fisioterapi   3 tahun